Hardenberg

Inloopbijeenkomst Rheezermaten

Door de redactie

U bent van harte uitgenodigd om op 13 mei tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen bij Restaurant De Rheezerbelten, Grote Beltenweg 1b te Hardenberg. De verschillende partijen die betrokken zijn bij het project Rheezermaten staan u graag te woord over dit project.

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Vechtdal. Voor het project Rheezermaten is het ontwerp gereed en is het (project)plan uitgewerkt. Dit ligt vanaf 18 april voor zes weken ter inzage. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt u geinformeerd over de plannen. In het gebied Rheezermaten worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Er worden nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur zoals stroomdalgraslanden. De plannen voor Rheezermaten worden door samenwerking van betrokken overheden gelijktijdig ter inzage gelegd in de periode van 18 april tot en met 29 mei 2019. In deze periode kan een zienswijze worden ingediend op de plannen. De plannen zijn zowel online als op de onderstaande locaties in te zien: Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1 te 7772 HZ Hardenberg en bij het Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te 8012 EE Zwolle.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer