Ommen

Informatiebijeenkomst Eregasten SamenLoop voor Hoop

Door de redactie

In het Vechtgenotenhuis, het inloophuis voor kankerpatiënten in Ommen aan de Beerzerweg 5d, is er op 9 mei een Informatiebijeenkomst voor Eregasten van de SamenLoop voor Hoop. De bijeenkomst, waarop een groot deel van het programma bekend wordt gemaakt dat Eregasten bij het evenement krijgen aangeboden, begint om 20:00 uur.

Eregasten zijn mensen die kanker hebben of hebben gehad en hun naasten. Zij kunnen zich opgeven voor het speciale en mooie programma dat voor hen in elkaar is gezet om de SamenLoop voor Hoop op een extra bijzondere manier te beleven. Eregasten lopen, als ze dit willen, de eerste ronde van het evenement en zijn voor velen een voorbeeld van hoop. Er zijn verschillende activiteiten voor hen geregeld en er is een aparte plek om zich even terug te kunnen trekken, uit te rusten of te praten. Ook kunnen er nog steeds teams worden ingeschreven voor het evenement. 's Avonds een diner en de volgende dag een brunch. Echter geheel vrijblijvend en onder het motto 'alles mag, niets moet'. Het doel is te zorgen voor een mooie ervaring van steun en saamhorigheid voor iedereen. Ken je iemand die in aanmerking komt voor het Eregastenprogramma, of ben je dat zelf: inschrijven kan op de Informatieavond op 9 mei, via de website www.samenloopommen.nl of via eregasten@samenloopommen.nl. Introducés en belangstellenden zijn van harte welkom. Ook tijdens het evenement. Doneren voor het andere doel van de samenloop, het inzamelen van geld voor wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling van kanker, kan altijd door storten op rekeningnummer NL35RABO 01623 77037 t.n.v. SamenLoop voor Hoop Ommen. De kaarsenceremonie waarbij vele honderden kaarsen in beschreven zakken worden aangestoken en langs de baan gezet, is voor de Eregasten en voor alle deelnemers een van de mooiste momenten van het evenement SamenLoop voor Hoop Ommen.