Hardenberg

Informatieavond interne maatregelen Engbertsdijksvenen

Door de redactie

De werkzaamheden in de Engbertsdijksvenen zijn in volle gang. Als u rondloopt aan de noord- en oostzijde van het natuurgebied ziet u het gebied veranderen van een dicht begroeid terrein in een open hoogveenlandschap. Het verwijderen van berkenopslag en bomenkap zijn maatregelen die nodig zijn om het hoogveen te herstellen. Op donderdag 31 januari organiseert Staatsbosbeheer een informatieavond om de voortgang van de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen in de Engbertsdijksvenen toe te lichten.

unknown

Het vasthouden van regenwater en het verhogen van de waterstand zijn belangrijke voorwaarden voor het duurzaam behoud van het hoogveen. Deze maatregelen zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Hoogveen-natuurgebieden, zoals in de Engbertsdijksvenen, zijn zeldzaam geworden in Nederland. En daarmee ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Samen met onze partners werkt Staatsbosbeheer eraan om het hoogveen te herstellen door het uitvoeren van diverse herstelmaatregelen. U wordt tijdens deze informatieavond op de hoogte gebracht van de voortgang van de kapwerkzaamheden en de lopende onderzoeken. Daarbij zal Piet Verdonschot als muggendeskundige een toelichting geven op de eerste monitoringsresultaten. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de maatregelen voor de volgende uitvoeringsfase zoals het dempen van sloten en het herstellen en aanleggen van een aantal kades en dammen (compartimenteren). Deze zijn voorzien ten behoeve van het herstel van het hoogveengebied. Ook nemen we u mee in onze zoektocht naar geschikte depotlocaties. Tevens is er die avond ruimte voor het stellen van vragen.