Hardenberg

In de gehele gemeente moet een goed en veilig fietsnetwerk liggen.

Door de redactie

Stelling bedacht door de VVD

VVD

Natuurlijk! Het is zelfs één van de kerntaken van de gemeente. Fietsen wordt steeds belangrijker, want we weten dat bewegen essentieel is voor een goede gezondheid. Bovendien zorgt de groei aan elektrische fietsen, ook onder jongeren, dat steeds meer mensen de fiets pakken ook voor langere afstanden. Maar onze fietspaden voldoen lang altijd niet aan de nieuwe Eisen, bovendien kunnen we ons afvragen of we voldoende fietspaden en fiets(snel)wegen hebben binnen onze gemeente.

Hoe krijgen we het fietsnetwerk klaar voor de toekomst? Zodat we veilig vanuit elke hoek vanuit onze gemeente naar de andere kant van onze gemeente kunnen. Gaan we voor een fietsnelweg van/naar Zwolle of kijken we ook naar Hoogeveen en Emmen en met een schuin oog naar de regiodeal?

Als het aan de VVD ligt start het onderzoek nu en helpt u er allemaal aan mee. Want juist op dit punt kunnen inwoners en gemeente heel goed samenwerken. U kent ons netwerk het beste, want u maakt hier dagelijks gebruik van. Welk cijfer geeft u fietsverbindingen? En welke lat gaan wij als gemeente onszelf opleggen? Als het aan de VVD ligt, leggen die die lat hoog .Een goed fietsnetwerk maakt onze leef- en werkomgeving mooier en gezonder. Het vergroot de aantrekkelijkheid voor onze gasten in de recreatie en toerisme, waar ook bedrijven van mee profiteren. Waar wachten we op?

PvdA

We zeggen het niet vaak maar dit is nou echt een goed idee van de VVD. Het zal u niet ontgaan zijn dat de PvdA al langer pleit voor goede fietsvoorzieningen. Zo werkt het college mede op ons intitiatief aan een mobiliteitsvisie met een belangerijke plek voor de fiets. Van belang daarbij is dat we wel beginnen met het veiliger maken van het fietsnetwerk daar waar het effect het grootst is. Maar er moet ook ruimte zijn voor andere fietsvoorzieningen zoals goede overdekte en bewaakte fietsstallingen bij knooppunten en in de stads- en dorpscentra. Dat is ook nodig omdat er veel meer en ook met duurdere elektrische fietsen wordt gefietst. Meer ruimte voor de fiets betekent op sommige plaatsen ook minder ruimte voor de auto.

Graag willen we met de VVD het initiatief nemen om dit idee raadsbreed verder uit te werken.

50Plus

50Plus Hardenberg is ook een voorstander van een goed en veilig fietsnetwerk in de gehele Gemeente Hardenberg. Een goed fietsnetwerk is ook van belang voor de jongeren die de diverse scholen bezoeken in de gemeente Hardenberg.

Bij het realiseren van een veilig fietsnetwerk, moet rekening worden gehouden met duofietsen en scootmobielen zodat zij hier ook verantwoord gebruik van kunnen maken.

Ook zullen er in de grotere kernen mogelijkheden moeten worden gecreëerd om elektrische fietsen te kunnen opladen. Goede fietsenstallingen zullen er moeten worden ontwikkelt zodat de passanten hun fiets veilig kunnen stallen terwijl zij een bezoek brengen aan één van de vele horecaondernemingen.

OpKoers.nu

OpKoers.nu is het 100 procent eens met de VVD en dat is ook wel eens anders. We hebben ons best gedaan maar we zien geen kans om hier iets tegenin te brengen. We kunnen wel iets verder gaan maar dan moeten we gaan pleiten voor overdekte fietspaden, het liefst cabrio want we willen natuurlijk wel van de zon blijven genieten. U begrijpt dat het laatste luchtfietserij is, daarom beperken we ons tot de opmerking dat we graag met de VVD en de andere partijen gaan werken aan een goed en veilig fietspad in de gehele gemeente Hardenberg... OpKoers.nu wenst u een hele fijne (fiets) vakantie.

CDA

Als CDA gaan we voor veiligheid in combinatie met bereikbaarheid. Bereikbaarheid gaat over goede verbindingen via spoor, weg en water van en naar onze gemeente. Maar ook de verbindingen binnen de gemeente zijn van groot belang, dus zeker de fietsverbindingen.

Als voorbeeld noemen we het belang voor scholieren, die onder andere vanuit de buitengebieden en van over de gemeentegrenzen dagelijks naar school gaan. Maar ook voor de recreatieve sector zijn de fietsverbindingen belangrijk. In onze gemeente kun je genieten van de natuur, de rust, de stilte en de ruimte. En daarbij zijn wandelen en fietsen populair. Deze vormen van recreatie zijn ook nog eens goed voor de gezondheid.

Dus uiteraard zijn we vóór deze stelling.

GroenLinks

Helemaal mee eens. Iedereen moet veilig op de fiets naar school, de winkel of familie. En er is nog veel werk te verzetten. Het fietspad van Balkbrug naar Groot-Oever is voor GroenLinks typisch zo'n geval waar we als gemeente in moeten investeren. Maar er zijn nog veel meer verbindingen. De mobiliteitsvisie die eind van dit jaar zal komen zal een erg belangrijk moment worden. Dan moeten we echt serieus werk maken van een goed fietsnetwerk. Lezende deze stelling is het fijn om te concluderen dat we de VVD aan onze kant hebben staan.

ChristenUnie

Niemand zal het hiermee oneens zijn, en zeker de ChristenUnie niet. Met een goed en veilig fietsnetwerk slaan we immers minstens drie vliegen in één klap: 1) we nodigen mensen uit om op de fiets te stappen, waardoor ze meer bewegen, wat gezonder is; 2) we zien wat meer van onze prachtige omgeving en bieden ook onze vakantiegasten volop die gelegenheid; 3) we sparen het milieu, want het scheelt weer uitstoot van schadelijke stoffen. Ondanks het feit dat we in de gemeente Hardenberg al behoorlijk goed voorzien zijn, kan er hier en daar nog wel wat verbeterd worden. We zien daarom graag de nieuwe visie op mobiliteit van het college tegemoet.

D66

Als we praten met jongeren die vanuit de verschillende dorpen naar het voortgezet onderwijs fietsen, dus vooral naar Hardenberg en Dedemsvaart krijgen we vaak vragen over veiligheid. Die vragen gaan vooral over de kleinere wegen in het buitengebied. De jongeren praten dan over onoverzichtelijke situaties, onveilig gedrag van automobilisten en over slechte verlichting in de wintermaanden.

Dit los je niet zomaar op met een 'fietsnetwerk' maar ook door goed te kijken naar de inrichting van onze wegen en naar het gedrag van mensen. Vooral dat laatste is een grote uitdaging want je kan alles wel willen oplossen met steen en asfalt maar onveiligheid zit ook vaak in mensen.