Ommen

Impuls voor recreatie en natuurbeheer Varsen

Door de redactie

De Vechtdalhoeve krijgt de mogelijkheid om activiteiten te ontwikkelen op de locatie van erve Dunnewind, aan de Larinkmars 4 en 5 in Varsen. Voor deze locatie werd in het kader van 'Voortvarend Varsen' gezocht naar een passende herbestemming. Wat B&W van Ommen betreft voldoet het plan de Vechtdalhoeve, met natuurbeheer en recreatie, aan de eisen.

De Vechtdalhoeve organiseert al activiteiten in Arriën volgens een bewezen en bekroond concept waarbij de recreatieve functie van Ommen wordt versterkt en tegelijkertijd bedrijfsvoering en biodiversiteit worden verbonden. De Vechtdalhoeve had bij haar zoektocht naar een nieuwe locatie voor haar activiteiten het oog laten vallen op erve Dunnewind een heeft met de provincie al overeenstemming bereikt over de aankoop van dit perceel.

Het plan dat de Vechtdalhoeve wil realiseren in Varsen omvat: natuurbeheer van de omliggende gronden met brandrode runderen, en daarnaast recreatie met een uitkijkpunt, recreatieve routes, een pontje, aanlegpunten voor boten en een Koesavari. Ook is het de bedoeling dat er horeca wordt gerealiseerd met streekproducten, een terras voor passanten en mogelijkheden voor besloten groepen. In feite is dit gelijk aan het concept dat de Vechtdalhoeve in Arriën al aanbiedt, aangevuld met daghoreca gericht op (fiets)passanten.

B&W van Ommen oordeelt positief over het plan, omdat het aansluit bij het gehanteerde uitgangspunt voor de nieuwe invulling van het erf. Uitgegaan is namelijk van een combinatie van beheer van het gebied, wonen en openstelling voor bezoekers. Primaire doelen zijn (agrarisch) natuurbeheer en openstelling voor bezoekers, het wonen staat ten dienste daarvan. De plannen van de Vechtdalhoeve sluiten daarbij aan: de Vechtdalhoeve zal agrarische producten regionaal gaan afzetten en deelnemen aan de pilot Natuurinclusieve landbouw van Staatsbosbeheer. De Vechtdalhoeve gaat een deel van het beheer van de gronden doen en draagt zo bij aan het realiseren van een duurzaam, bruikbaar en aantrekkelijk cultuurlandschap met een economische drager. Bovendien worden recreatieve mogelijkheden versterkt met de komst van de Vechtdalhoeve, mede door het realiseren van recreatieve routes en een uitkijkpunt. Voorwaarde is wel dat deze recreatieve voorzieningen door iedereen vrij te gebruiken zijn, aangezien hiervoor subsidies worden verstrekt.