Hardenberg

Ida Oostmeijer wordt gemeentesecretaris van Hardenberg

Door de redactie

Ida Oostmeijer start op 1 september als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Hardenberg. Het college van B&W heeft ingestemd met haar benoeming. Als hoogste ambtenaar wordt zij de eerste adviseur van het college. Daarnaast geeft ze samen met de directeur bedrijfsvoering leiding aan de ambtelijke organisatie. Ook is ze verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie met het bestuur en de opgaven waar de gemeente voor staat.

Ida Oostmeijer is 58 jaar, getrouwd en woont in Emmen. Ze is sinds 2015 in dienst bij de gemeente Emmen als algemeen directeur/gemeentesecretaris. Daarvoor heeft ze vijf jaar gewerkt bij de gemeente Assen. Eerder werkte ze onder andere bij de gemeenten Meppel en Achtkarspelen en bij de provincies Drenthe en Groningen. Ze begon haar loopbaan als P&O-adviseur. Ida is ook lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Oostmeijer: "Voor mij is de functie van directeur/secretaris een wereldbaan. De mooiste baan die je kunt hebben: het beste van twee werelden komt daarin samen. Mijn liefde voor het P&O-vak, maar ook mijn belangstelling voor de politiek-bestuurlijke wereld. Voor mij is het belangrijk dat die twee werelden ook daadwerkelijk samenkomen. In Emmen is de balans wel heel erg verschoven naar de bestuurlijke kant. In Hardenberg hoop ik dat die balans er weer wat nadrukkelijker is".

Volgens burgemeester Peter Snijders past Ida Oostmeijer perfect in het profiel: "We staan de komende jaren voor genoeg mooie uitdagingen. We kunnen onze ambities alleen realiseren met een sterke organisatie die omgevingsgericht is. De doorontwikkeling van onze organisatie is dan ook een belangrijke prioriteit. Daarom zochten we een stevige en ervaren gemeentesecretaris. Die hebben we gevonden in de persoon van Ida Oostmeijer. Ze heeft ruime ervaring als gemeentesecretaris en haar sporen verdiend op het gebied van organisatieontwikkeling. We zijn blij dat we Ida aan boord kunnen halen zodat zij samen met ons, de gemeenteraad, onze medewerkers en de samenleving verder kan bouwen aan de toekomst van Hardenberg".