Hardenberg

Huisdamclub Oud-Lutten

Ingezonden

De leden van de huisdamclub Oud-Lutten hebben het winterseizoen weer afgesloten, welke begon in oktober en duurde tot maart. De club bestaat uit 9 leden die een onderlinge competitie houden. Bij de huisdam club Oud-Lutten staat saamhorigheid en gezelligheid voorop. Wanneer er gedamd word is het serieus, dit onder het genot van een hapje en drankje.

Mocht u interesse hebben om voor het komende winterseizoen mee te willen doen. De avonden vinden plaats eens in de 2 weken, dan bent u van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u bellen met 1 van de 2 van damgrootmeesters.

de heren H. Zomer (0629325646) of AJ Nijeboer (0646786578)