Ommen

Hondenspeelveld in Lemele

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om in te stemmen met de plannen om een honden speelbos in Lemele te realiseren. Dit honden speelbos komt tegenover zaal Dijk.

unknown

René van der Linde, inwoner uit Lemele, is initiatiefnemer van dit plan. Het gaat om een één hectare groot terrein. Er is door René van der Linde een behoeftepeiling gedaan en daarna een enquête onder 65 hondenbezitters, waaruit blijkt dat 35 hondenbezitters er gebruik van willen maken; 25 hondenbezitters het een mooi initiatief vinden maar er mogelijk zelf geen gebruik van maken; vijf hondenbezitters vinden het een overbodige voorziening. Ook heeft René van der Linde de direct omwonenden benaderd en die zijn over het algemeen positief. Met de minder positieve inwoners houdt de heer van der Linde contact. René van der Linde heeft het Zone College ingeschakeld. De leerlingen die zich bezig houden met het Forest project gaan zes maandagen het bos snoeien en het snoeihout verwerken in een houtwal. Het gebied wordt omheind met een houtwal van 120 centimeter voor de veiligheid van de honden. Er komen duidelijke regels voor het gebruik van het veld. Ook komen er voorzieningen waarin de hondenpoep opgeruimd kan worden. De hondenbezitters zetten zelf een systeem op voor het gehele onderhoud van het terrein.