Hardenberg

Honden krijgen speelveld in Vechtpark

Door de redactie

De Groep Hondengeluk heeft met de wens om een hondenspeelveld te realiseren in het Vechtpark gehoor gevonden bij het college. Dat stemt in met de aanleg van een speelveld aan de Europaweg. Een andere wens van de Groep Hondengeluk, het opheffen van het aanlijngebod voor het Gemeentebos Heemse, wordt niet door het college gehonoreerd.

Een aantal actieve hondenliefhebbers uit de kern Hardenberg, verenigd in de Groep Hondengeluk, wil graag een plek waar honden kunnen loslopen, uitrazen en in contact komen met andere honden en hondenbezitters. Voor de gezondheid en socialisatie van honden is dat belangrijk. Binnen de bebouwde kom van Hardenberg en in het Vechtpark is dat niet mogelijk omdat er een aanlijngebod geldt. In het Vechtpark is het loslopen van honden ook ongewenst, mede omdat een groot deel van het park wordt begraasd door runderen. Groep Hondengeluk heeft daarom voorgesteld een apart omheind gedeelte binnen het Vechtpark als hondenspeelveld te realiseren. De initiatiefnemers willen zelf wel een actieve rol spelen bij het realiseren, de financiering en het beheer van het speelveld. Het college ziet dit initiatief dan ook als goed voorbeeld van een maatschappelijk initiatief en is bereid dit te faciliteren. Het college heeft zelfs een eenmalige bijdrage van 15.000 euro beschikbaar gesteld vanuit het fonds voor optimalisering van het Vechtpark.

Wel gelden enkele kanttekeningen: de locatie aan de Europaweg is in de Structuurvisie Vechtpark benoemd als mogelijke locatie voor een stadscamping. Op dit moment zijn er geen initiatieven voor een stadscamping, maar het college wil die mogelijkheid niet uitsluiten. Als er in de toekomst een plan voor een stadscamping ontstaat, moet het hondenspeelveld daarvoor wijken. Ook moet het hondenspeelveld passen bij het ontwerp en materiaalgebruik van het Vechtpark. De groep moet eerst een plan opstellen waarin ontwerp, aanleg, financiering en beheer worden geregeld. Het veld kan dan in 2020 worden aangelegd.

Gemeentebos

De Groep Hondengeluk had ook graag gezien dat het Gemeentebos Heemse wordt aangewezen als gebied waar honden kunnen loslopen. Daar gaat het college niet in mee. Het Gemeentebos heeft meer gebruikers. Zo is het IVN er met een natuurwerkgroep actief. Ook is er kwetsbare natuur aanwezig, waaronder het heideveldje met ven. Dat gaat niet samen met een gebruik waarbij honden loslopen.