Hardenberg

'Hoera, weer een muntje in de buis!'

Door de redactie

De kinderen zijn blij en tellen hoeveel muntjes ze samen al verdiend hebben. Als er vijftig muntjes zijn, hebben ze een beloning verdiend en gaan ze samen weer wat leuks doen. 'Op deze manier stimuleren we op 't Kompas positief gedrag en een fijne sfeer in de groep', vertelt Angelique Burrekers, leerkracht van groep 5-6 van obs 't Kompas in Radewijk.

Een aantal jaren geleden heeft de school gekozen om PBS in te voeren. PBS (Schoolwide Positive Behaviour Support) is een methode om schoolbreed een positief en veilig schoolklimaat te creëren. Kinderen worden beloond voor positief gedrag en voelen zich daardoor vaak veiliger in de groep. Ze gedragen zich vaak sociaal vaardiger, vertonen minder probleemgedrag en laten betere schoolprestaties zien en hebben meer plezier op school.

De regels en afspraken op school en in de groep worden regelmatig besproken, zodat de kinderen goed weten wat er van hen verwacht wordt. Het aanleren en vergroten van gewenst gedrag staat centraal. Met een opmerking, knipoog, schouderklopje of muntje worden regelmatig complimenten gegeven voor goed gedrag. Zo sparen de kinderen als groep samen muntjes, die ze van de leerkrachten krijgen voor positief gedrag. Op die manier wordt daar de nadruk op gelegd en dat is prettig voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.

"In het begin van het schooljaar hebben de kinderen samen een aantal beloningen bedacht', vertelt Angelique. 'Dat kan een middag spelletjes spelen op school zijn, of een bosspel spelen of samen naar de kinderboerderij gaan. Het is een leuke activiteit die we dan samen gaan doen", aldus Angelique. De verschillende activiteiten zijn op briefjes geschreven en zitten in een grote pot. Als er weer 50 muntjes zijn verdiend, wordt er een briefje uit de pot getrokken en een datum afgesproken wanneer de activiteit wordt uitgevoerd.

Kinderen stimuleren elkaar om positief met elkaar om te gaan en om zich aan de regels en afspraken te houden.

En zo ontstaat er een positieve en fijne sfeer op school.