Hardenberg

Hoe gaat het op het AZC in Hardenberg?

Door de redactie

Het COA neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en volgt daarbij de adviezen en richtlijnen van het RIVM. De gezondheid van medewerkers en bewoners heeft de hoogste prioriteit. Daarom volgt het COA de ontwikkelingen nauwgezet.

COA-woordvoerder Alet Bouwmeester op locatie AZC in Hardenberg: "Op het AZC laat iedereen het gelaten over zich heenkomen. Er zijn geen groepsactiviteiten en de bewoners zijn verzocht de voorzorgsmaatregelen op te volgen. Wij informeren iedereen over de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Bewoners worden actief geïnformeerd over het coronavirus en wat ze kunnen doen om besmetting met het virus te voorkomen. Dat gebeurt via MyCOA, de website voor bewoners van de opvanglocaties van het COA en via posters over het coronavirus en hygiënemaatregelen. Deze posters zijn in verschillende talen beschikbaar. Deze website bestaat al langer en is een communicatiemiddel naar bewoners met algemene informatie. Het is rustig op de locatie. Qua bewonersaantal zitten we nagenoeg vol. Tegen de 700 mensen aan. Iedereen probeert er het beste van te maken in deze omstandigheden. Bewoners kunnen wel gewoon boodschappen doen, maar blijven op hun kamer".

Meer maatregelen

Sinds 16 maart is de huisartsenzorg voor asielzoekers (GZA) tijdelijk gestopt met het inloopspreekuur op de opvanglocaties om de risico's op besmetting met corona voor bewoners en zorgverleners te beperken. Bewoners kunnen wel telefonisch een afspraak maken. Om de risico's te beperken, is verder besloten de meldplicht voor asielzoekers tot en met zondag 29 maart op te schorten. Ze onderzoeken op dit moment of de meldplicht op een andere manier vorm gegeven kan worden. Ook is besloten om alle groepsactiviteiten en het faciliteren van groepsbijeenkomsten van bewoners zoals taallessen en inburgeringstrainingen stop te zetten. Voor wat betreft het ontvangen van bezoek door asielzoekers geldt hetzelfde als voor alle inwoners van Nederland. Het advies is om niet op bezoek te gaan en geen bezoek te ontvangen. Medewerkers van het COA informeren de bewoners daarover en wijzen hen op hun verantwoordelijkheid in het tegengaan van het verspreiden van het virus. Er is geen verbod op het reizen tussen locaties, maar het COA wil de verhuisbewegingen tussen locaties tot een minimum beperken. Als het voor de veiligheid op locatie noodzakelijk is om een bewoner te verplaatsen dan kan dat.

Aanmeldcentrum in Ter Apel is gesloten

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is gesloten. Nieuwe vreemdelingen die in Nederland aankomen, kunnen hierdoor niet meer tot de asielprocedures en COA-opvang worden toegelaten. Er zal geen identificatieproces plaatsvinden en gehoren (zowel asiel als regulier) door de IND zullen niet langer doorgang vinden. Deze maatregelen zijn genomen om de medewerkers en huidige bewoners van het COA te beschermen tegen besmetting. Dit omdat van vreemdelingen niet steeds en op voorhand bekend is waar zij verbleven hebben voor hun komst naar Nederland.

De te nemen maatregelen worden aangepast als de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus daarom vragen. Met vragen kunt u terecht bij de COA Informatielijn: 088-7157000 of info@coa.nl.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer