Hardenberg

Hoe gaat het in Hardenberg met de BOA?

Door de redactie

De BOA's staan landelijk vaak in de publiciteit op dit moment. Soms om de hoogte van een boete die door een BOA uitgedeeld wordt. Ook de discussie over wel of geen wapenstok en pepperspray is in volle gang. Maar hoe gaat het nu in de gemeente Hardenberg met de BOA's? Het team van de gemeente Hardenberg bestaat uit acht BOA's in de leeftijd van 19 tot en met 61 jaar, één administratief medewerker en een coördinator.

Glenda is één van de BOA's in Hardenberg. Ze is 23 jaar. Op haar zestiende besloot ze de opleiding beveiliging te gaan doen. "Dit was een erg leuke opleiding. Door deze opleiding en mijn stages ben ik meer in contact gekomen met uniformberoepen en zo ben ik mij gaan verdiepen in Handhaving. Na mijn opleiding heb ik ervoor gekozen om de opleiding Handhaver en Toezicht en veiligheid te gaan volgen", vertelt Glenda. In het jaar 2016 heeft Glenda een aantal maanden stagegelopen in de gemeente Hardenberg. Ze heeft in het jaar 2017 de opleiding afgerond en werkt nu twee jaar als BOA in de gemeente Hardenberg.

Een dag van een BOA

"Normaal gesproken houd ik tijdens een werkdag toezicht op jeugd, afval, parkeren, winkelgebieden, recreatiegebieden etc. Nu ligt de focus vooral op de jeugdhangplekken, recreatiegebieden zoals de Oldemeijer en de Kotermeerstal en winkelgebieden. Ook staan we in contact met de meldkamer. Als de politiemeldkamer een melding heeft roepen ze ons op. Deze oproepen zijn heel verschillend van een winkeldiefstal tot een verkeersongeluk, maar ook bijvoorbeeld parkeeroverlast", vertelt Glenda.

De Jeugd

Het team in Hardenberg heeft allemaal verschillende taakaccenten. "Dit hebben we gedaan om dingen extra onder de aandacht te brengen. Taakaccenten zijn bijvoorbeeld Jeugd, Milieu, Evenementen, Verkeer en Ondermijning", vertelt coördinator Jasper. "Ik heb het taakaccent Jeugd. Dat vind ik ook het leukste aan mijn werk. Ik moet naast mijn normale werkzaamheden de jeugd overlast locaties onder de aandacht brengen, maar ook signaleren waar de problematiek zit bij de jongeren. Ik werk nauw samen met de jongerenwerkers. Het minst leuke aan mijn werk vind ik de administratie", vertelt Glenda.

Samen tegen corona

"Het is natuurlijk een gekke tijd, je probeert zoveel mogelijk mensen te informeren. We trekken samen op met ondernemers. Het liefst overleggen we van tevoren hoe ze de maatregelen het beste kunnen uitvoeren. Het is dus niet wij tegen zij maar Samen tegen Corona", vertelt Jasper.

Het meest voorkomende in deze tijd zijn jongeren die geen afstand houden. We hebben tot nu toe veel waarschuwingen uitgedeeld en bekeuren tot nu toe alleen bij excessen of als iemand al eerder gewaarschuwd is. Dit werkt erg goed", vertelt Glenda. "Er zijn tot nu toe 88 mensen gewaarschuwd voor onvoldoende afstand houden, vijf personen zijn naar HALT verwezen en negen boetes zijn uitgedeeld in de periode van maart tot en begin juni", vertelt Jasper.

Op de vraag of Glenda ook opziet tegen de komende periode nu de terrassen weer open zijn en er veel toeristen komende zomer naar Hardenberg komen antwoordt Glenda het volgende: "We werken goed samen met politie, ondernemers, waterschap en andere instanties. Het is lastig te zeggen hoe het gaat verlopen. Dit ligt er vooral aan of mensen hun verantwoordelijkheid blijven nemen".

In Hardenberg is het prima werken

Glenda voelt zich wel veilig als BOA in gemeente Hardenberg. Sinds een anderhalf jaar dragen de BOA's een steekwerend vest. Verder dragen zij geen verdedigingsmiddelen of wapens. "Dat is gelukkig ook niet nodig geweest. We kunnen altijd opschalen en via de porto de politie inschakelen. Doordat we goed samenwerken met de politie, andere veiligheidspartners en ondernemers en omdat we ook dicht bij de inwoners staan, werken we laagdrempelig. Door de mentaliteit van veel mensen is het hier prima werken. We volgen de landelijke discussie over wel of geen wapenstok op de voet. Maar tot nu toe is er tegen ons als BOA geen geweld gebruikt. Dat neemt niet weg dat veilig werken essentieel is voor ons".

Anders dan gedacht

"Het leuke aan deze periode vind ik dat de ondernemers heel erg creatief zijn in deze periode. De Troubadour die een drive-in doet voor het eten vind ik leuk om te zien. Het minder leuke aan de afgelopen tijd is dat wij als we ergens komen als negatief worden gezien. Terwijl wij dan gewoon ergens komen om te vragen hoe het gaat. Meestal zie je dan de mening van die personen veranderen en dat is wel weer positief", eindigt Glenda het gesprek.