Coevorden

Historische Vereniging houdt jaarvergadering

Door de redactie

De Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden houdt op dinsdag 26 maart haar jaarvergadering. Deze begint om 19.30 uur in het Hervormd Ontmoetings Centrum aan de Kromme Elleboog 10 in Coevorden.

Wie deze vergadering wil bijwonen is welkom. Voor de pauze komen onder andere het (financiële) jaarverslag, benoeming kascommissie, presentatie begroting en bestuursverkiezing aan de orde. Tevens wordt het jaarprogramma 2019-2020 gepresenteerd. Na de pauze vertelt Gerrit Kleis het een en ander over gewoontes en rituelen rond dood en begraven in Coevorden. De stukken van de ledenvergadering liggen op 26 maart ter inzage. Wilt u eerder kennisnemen van de stukken, dan kunt u mailen naar secretariaat@historischcoevorden.nl.