Twenterand

Het Wagenpark van de gemeente Twenterand wordt electrisch

Door de redactie

De Partij voor de Vrijheid heeft vernomen dat de gemeente Twenterand voornemens is om het huidige wagenpark (lease) te vervangen door 100% elektrische auto's. Het zou gaan om een leaseovereenkomst voor een periode van 5 jaar. Er is hiervoor een aanbestedingstraject opgestart.

De te sluiten Raamovereenkomst kent een contractperiode van 4 jaar met voor de gemeente eenzijdig een optie tot verlenging met twee maal één jaar. Deze aanbesteding is afgerond.

Het klopt dat de gemeente over wil stappen op 100% elektrisch rijden en het betreft hierom 14 auto's, 11 personenauto's en 3 bestelauto's. De zorg voor een harmonieuze en duurzame samenleving vraagt steeds meer om een goede balans tussen 'people, planet en profit'. Met daarbij oog voor duurzame innovatieve oplossingen met als doel in de kopgroep te komen van 'duurzaamste gemeenten van Nederland' (onderwerp Duurzaamheid van het Coalitieakkoord 2018 – 2022). Daarnaast vraagt het Rijk ook de nodige inspanningsverplichtingen van gemeenten met betrekking tot duurzaamheid. Daar willen ze invulling aan geven door het gebruik van elektrische bedrijfsvoertuigen.

Het college heeft de bevoegdheid om hierover te beslissen. De lease van een elektrische auto is enigszins duurder dan een benzine of hybride auto van

vergelijkbare klasse. Het leasebedrag is afhankelijk van de uiteindelijke autokeuze. Vanuit de opdracht van het Rijk en het coalitieakkoord 2018 – 2022 met betrekking tot duurzaamheid is dit een uitgave die verantwoord is. Er worden zes laadpalen met ieder twee aansluitmogelijkheden bij het gemeentehuis en twee dezelfde laadpalen op de gemeentewerf. Alle laadpalen met installatie kosten in totaal 38.500,- euro. De stroom voor deze auto's wordt niet opgewekt via Zonnepark Oosterweilanden. Het betreft een Europese Openbare Aanbesteding. Een kansberekening voor gunning aan een ondernemer uit de gemeente is niet te geven. Een Europese aanbesteding kan niet worden voorbehouden aan uitsluitend ondernemers in de gemeente Twenterand, omdat het een Europese aanbesteding betreft. Elektrische auto's zijn zwaarder dan benzineauto's en kunnen meer schade veroorzaken aan het wegdek. Het is niet bekend wat dan de extra schade aan de wegen is die deze auto's veroorzaken aan de wegen in Twenterand. Het is niet verdisconteerd in de prijsvergelijking met normale benzine auto's. De auto's worden straks opgeladen met eigen stroom van het gemeentehuis en de gemeentewerf. Deze stroom wordt deels geleverd door de zonnepanelen op het dak. De resterende stroom van de energieleverancier wordt als 'groene' stroom geleverd. Stroom wordt derhalve op een duurzame wijze geleverd aan de bedrijfsvoertuigen.

De gemeente twenterand kan u niet informeren hoe hoog de winstmarge is m.b.t. minder uitstoot van CO2. De grootste winst is dat een volledig elektrische auto geen CO2 produceert tijdens het rijden. Daarnaast is er sprake van een continue ontwikkeling v.w.b. productie en recycling van accu's i.r.t. duurzaamheid en milieu.