Hardenberg

Het vaccin en de apotheker

Door de redactie

Vanaf 18 februari zijn zes mobiele vaccinatieteams twee weken op pad gegaan om zo'n 3.500 bewoners van zorginstellingen te vaccineren tegen corona. Daarbij gaat het om kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in de regio's Zwolle, Flevoland en Hardenberg die onder de huisartsenzorg vallen. Ze kregen het Moderna-vaccin toegediend. Elk mobiel vaccinatieteam bestond uit een huisarts, twee doktersassistenten en een chauffeur.

Een Medrie-werkgroep had onder leiding van locatiemanager Annemieke Doornbos deze operatie zorgvuldig voorbereid. Het was een prachtige samenwerking tussen de betrokken zorginstellingen, huisartsenorganisatie Medrie, huisartsen en apothekers.

Wat voor rol speelde de apothekers in Hardenberg hierin? "In het verhaal van Medrie hebben wij als apothekers geholpen met het in kaart brengen van risicopatiënten. Welke cliënten gebruiken bloedverdunners en welke bloedverdunners gebruiken zij. In het vaccinatie proces zelf zijn wij in Hardenberg niet direct betrokken", aldus Gerda Compagne, apotheker te Hardenberg.

Baalderborg en GGD

Gerda vervolgt: "Wel helpen wij mee in het vaccinatieproces van de Baalderborg (regionaal breed). Een aantal assistentes en apothekers uit de regio (Hardenberg, Dedemsvaart en Ommen) helpen op de locaties met het voor toediening gereed maken van de vaccins. Volgende week zal de tweede prikronde plaatsvinden en zullen we hier wederom bij gaan helpen. Tevens zijn wij ook betrokken bij het vaccineren via de GGD. In de evenementenhal zien wij (regionale apothekers) erop toe dat alle vaccins op je juiste manier klaargemaakt worden voor toediening en helpen wij mee in de scholing van de medewerkers van de GGD in het voor toediening gereedmaken van de vaccins".

Vaccins in bewaring

Op de vraag of de apotheken in Hardenberg de desbetreffende vaccins in bewaring hebben antwoord Gerda het volgende: "In het opslag/bewaar proces van de vaccins spelen wij geen rol. In verband met de zeer strikte bewaarcondities van de vaccins, worden deze pas op het laatste moment aan de betrokken instanties geleverd. Zij zijn vervolgens verantwoordelijk voor het op de juiste manier bewaren van de vaccins tot het moment van vaccineren".