Hardenberg

Het recht tot uitdagen...

Door de redactie

Inwoners kunnen taken van de gemeente overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Dat is het 'Right to Challenge' waarbij groepen mensen steeds vaker mogelijkheden vinden om zelf (in)richting te geven aan hun directe leefomgeving.

In de fysieke ruimte, maar ook bij welzijns- en zorgactiviteiten. Bijvoorbeeld het beheer overnemen van de sporthal, zelf de herinrichting van een straat of het groenonderhoud verzorgen. Maar ook een bijzonder project voor talentontwikkeling van jongeren past bij het 'Right to Challenge': met als gevolg het prettiger kunnen samenleven. De gemeente Hardenberg houdt oog voor kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen, initiatieven, projecten of 'wat dan ook opborrelt uit de samenleving'. Als inwoners de gemeente wil uitdagen om maatwerkvoorzieningen anders/zelf te organiseren, dan stimuleert de gemeente dat. Het CDA heeft veel waardering voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg die zich met hart en ziel inzetten voor de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen, wijken en buurten. Dat zij daar soms publieke taken overnemen of nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen, verdient waardering! Scholen, (sport)verenigingen, ondernemers en Plaatselijke Belangen spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeente heeft de taak om goed faciliteren. Soms door eenvoudig 'los te laten' of door ondersteuning met kennis of budget. En soms door ervoor te zorgen dat er werkbare regels zijn om het leuker en gemakkelijker te maken. Het CDA maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en staat open voor suggesties daartoe. Rick Brink, CDA.