Hardenberg

Camping voor honden in Radewijk

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft in principe besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een uitgebreide omgevingsvergunning voor het perceel aan de Radewijkerweg 47 in Radewijk.

De initiatiefnemer wil aan het park het thema 'vakantie met de hond' verbinden. Dit houdt in dat het gehele park ook op honden is ingericht. De recreatiewoningen hebben elke een afgesloten perceel. Deze omheining wordt landschappelijk ingepast. Ook om het gehele park komt een landschappelijke ingepaste omheining om zo de honden op het terrein te houden. Voor de honden wordt een trainingshal gebouwd, maar ook worden er een o.a. een zwemvijver en een parcours met klimheuvels

gerealiseerd. De initiatiefnemer wil vijf extra recreatiewoningen realiseren op het perceel. Deze kunnen niet vergunningsvrij gebouwd worden, omdat deze niet in het bestemmingsplan passen. Deze vijf extra woningen zijn nodig omdat het entreegebied extra kwaliteit wordt gegeven. Daarbij is een landelijke uitstraling van belang. Dit wordt door een architect verder uitgewerkt in bij elkaar passende gebouwen (centraal gebouw/trainingsruimte en groepsaccommodatie). Om hier extra kwaliteit aan te geven is destijds gevraagd om 10 extra woningen te kunnen realiseren. Gezien de bouwrijpkosten (deze zijn hoger door de ligging), de nieuwe centrale voorzieningen en de beoogde extra kwaliteit moeten er minimaal 35 recreatiewoningen komen. Een dergelijk klein recreatiepark is anders lastig te exploiteren (vandaar ook de lange leegstand tot nu toe). Verder wil de initiatiefnemer de bestaande bedrijfswoning in gebruik nemen als groepsaccommodatie en een nieuwe groepsaccommodatie bouwen, zodat er in totaal twee groepsaccommodaties ontstaan. Deze groepsaccommodaties bieden elk plaats aan maximaal 12 personen. De demowoning die reeds op het terrein aanwezig is, wordt de nieuwe beheerderswoning. Deze woning moet voldoen aan het bouwbesluit en wordt daarom ook meegenomen in de

omgevingsvergunning. Op dit moment is er sprake van een grotendeels braakliggend terrein. In het voortraject zijn de plannen gepresenteerd aan het Plaatselijk Belang Radewijk. De plannen zijn goed ontvangen, mits het plan goed onderbouwd wordt met daarbij zorg over Neospora, geluidsoverlast en verbreding van de Radewijkerweg.