Hardenberg

Het Lichtkind wil uitbreiden met camping voor honden

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft in principe besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een uitgebreide omgevingsvergunning voor Het Lichtkind aan de Radewijkerweg 47 in Radewijk.

Op dit perceel is een leegstaand recreatieterrein aanwezig. In het geldende bestemmingsplan kent het perceel een verblijfsrecreatieve bestemming, waarbinnen 30 recreatiewoningen zijn toegestaan. Tevens is één bedrijfswoning en een spiritualiteitscentrum toegestaan. Het Lichtkind wil een nieuw recreatieterrein ontwikkelen met als specifieke doelgroep: vakantiegangers met honden. Dit houdt in dat het gehele park ook op honden is ingericht. De ontwikkeling betreft de realisatie van 35 recreatiewoningen, twee groepsaccommodaties, een trainingshal voor honden en één bedrijfswoning. Vijf recreatiewoningen, twee groepsaccommodaties en de trainingshal passen niet binnen de regels van het bestemmingsplan. De recreatiewoningen hebben elk een afgesloten perceel. Deze omheining wordt landschappelijk ingepast. Op dit moment is er sprake van een grotendeels braakliggend terrein. In het voortraject zijn de plannen gepresenteerd aan het Plaatselijk Belang Radewijk. De plannen zijn goed ontvangen, mits het plan goed onderbouwd wordt met daarbij zorg over Neospora, geluidsoverlast en verbreding van de Radewijkerweg.