Hardenberg

"Verbinding met elkaar en inwoners blijven zoeken"

Door de redactie

Sinds kort is in Veiligheidsregio IJsselland, waar gemeenten Ommen en Hardenberg bij horen, een werkgroep actief die zich richt op psychosociale nazorg rondom de coronacrisis. De werkgroep is een opdracht van het Regionaal Beleidsteam (RBT, zie kader) en een samenwerking met GGD, Veiligheidsregio IJsselland en gemeenten.

"Bij elke crisis is nazorg nodig, en bij deze crisis is er voor gekozen om terwijl de crisis nog voortduurt, te starten met een werkgroep die zich richt op de psychosociale effecten van de coronacrisis" zegt Alwin Mussche. Mussche is wethouder zorg in de gemeente Staphorst en vanuit die rol voorzitter van deze werkgroep. "Het is van groot belang te weten wat de impact van de coronacrisis is op onze regio, maar het is nog belangrijker om te weten wat we van deze crisis kunnen leren en hoe we met elkaar kunnen samenwerken."

De werkgroep nazorg is opgebouwd in drie subwerkgroepen; een subwerkgroep die zich bezighoudt met het doen van onderzoek, een subwerkgroep die de partners in de zorgketen met elkaar verbindt en een subwerkgroep waarin gemeenten met elkaar initiatieven uitwisselen en handelingsperspectief ontwikkelen.

Onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan door GGD IJsselland. Zo wordt momenteel onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op de psychosociale gezondheid van de mensen die in economisch opzicht door de crisis worden getroffen.

Epidemioloog Rilana Wessel van GGD IJsselland vertelde hierover in een persbericht: "slapeloze nachten door een dalende omzet. Zorgen over het mogelijk kwijtraken van je baan of eindeloos gepieker omdat je geen nieuwe baan kunt vinden. Het zijn zomaar een paar situaties die van toepassing kunnen zijn. We roepen inwoners van de regio IJsselland waarvoor dit geldt op om deel te nemen aan dit onderzoek".

Met dit onderzoek wil GGD IJsselland meer inzicht krijgen in deze gevolgen van de crisis. Aan de hand daarvan worden er adviezen gegeven aan gemeenten, instanties en professionals over wat er nodig is om de groep mensen die economisch getroffen zijn tijdens en na afloop van de crisis zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

"En dat is slechts één van de onderzoeken van de GGD", vertelt Mussche. "De GGD heeft al enkele onderzoeken gedaan. De impact van de coronacrisis op de mantelzorgers en zorgmedewerkers is vorig jaar onderzocht. Een onderzoek naar de impact van de coronacrisis op kinderen en ouders is net afgerond en de GGD is bezig met het onderzoek naar de impact van de coronacrisis op jongeren. En nu start het onderzoek van de impact van de coronacrisis op economisch getroffenen. Stuk voor stuk belangrijke onderzoeken die ons meer inzicht gaan geven op de impact van de coronacrisis op onze inwoners."

Veel gedaan

De gemeenten in de regio hebben al veel acties gehouden die gericht zijn op de bestrijding van eenzaamheid. "We willen met de subwerkgroep gemeenten deze initiatieven bij elkaar brengen. In de gemeente Zwartewaterland zijn tijdens de eerste golf veel mensen getroffen en ook veel mensen overleden. In deze gemeente is veel geregeld rondom rouwverwerking. Door deze en andere initiatieven te bundelen kunnen we ook van elkaar leren. Het is van groot belang de verbinding met elkaar en met onze inwoners steeds te blijven zoeken" stelt Mussche. "Daarnaast kijken we naar wat we kunnen doen met de onderzoeken en hoe we hier met elkaar vorm en handelingsperspectief aan kunnen geven. We zijn er nog niet, ik verwacht dat deze werkgroep zo'n anderhalf tot twee jaar actief zal zijn. De grootste impact van de coronacrisis ligt wellicht nog voor ons".

Het Regionaal Beleidsteam (RBT) is het team dat is belast met de bestrijding van het coronavirus in Veiligheidsregio IJsselland. Een RBT wordt doorgaans in het leven geroepen bij een crisis of ramp met de classificatie GRIP4. In het RBT zitten de 11 burgemeesters van de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland, aangevuld met adviseurs van GGD/GHOR, politie, brandweer en defensie.