Hardenberg

Het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor zingt weer

Door de redactie

Vanaf woensdag 2 september is het bijna zestigjarige HCM weer gestart met de repetities. Voorzitter Gerard Ramaker: "Natuurlijk hebben ook wij te maken gehad met het gedoe rond het Coronavirus en hebben we de afgelopen maanden met elkaar gesproken over hoe we nog handen en voeten (en vooral stembanden) konden geven aan de repetities".

Zo kwam het een aantal keren voor, dat via een zogenaamde livestream, dirigent Jan Quintus Zwart, repetities kon verzorgen via de computer. Daar moesten de mannen wel aan wennen. Een koor is immers meer van het samen zingen dan in je eentje achter een beeldscherm.

Via het koornetwerk Nederland werden allerhande protocollen geschreven en mogelijkheden te onderzoeken om koren weer van start te laten gaan. "Samen met de vertegenwoordigers van de PKN Hardenberg, hebben we een HCM-eigen protocol gemaakt, waarbij vooral de afstand tussen de verschillende zangers (1.5 meter) en de manier van de kerk in en uit gaan van belang waren. Iedereen die de kerk binnenkomt, desinfecteert zijn handen en na afloop worden de gebruikte materialen en kerkbanken gereinigd", aldus bestuurslid Herman Houwaard, die voor zolang het duurt door het bestuur is aangewezen als Corona-chef. "Niet iedereen doet mee, maar we hopen dat het aantal deelnemers de komende weken zal stijgen".

Het koor zou overigens in de eerste week van oktober 2020 haar zestigste verjaardag vieren met concerten in de Voorvegther en een dankdienst in de Höftekerk. Dat gaat allemaal niet door. Er worden wel plannen gemaakt voor de kerst en de periode daarna. Want aan plannen en ideeën is bij het HCM geen gebrek.