Hardenberg

Herstel stadsmuur loopt vertraging op

Door de redactie

Het herstel van de oude stadsmuur van Hardenberg zal later worden uitgevoerd dan gepland. Het was de bedoeling om het herstel van het Rijksmonument tegelijk uit te voeren met de herinrichting van het Wilhelminaplein. Dat blijkt nu echter niet meer mogelijk.

Het herstel van de stadsmuur heeft vertraging opgelopen omdat de resultaten van constructief onderzoek op zich lieten wachten. Dat onderzoek moest uitwijzen of de stadsmuur de huidige gronddruk kan opvangen, of dat er een aanvullende keerwand nodig is aan de kant van het Wilhelminaplein. De resultaten van dit onderzoek werden medio 2018 verwacht, maar mede vanwege de grote drukte in de bouwsector heeft het opstellen van het advies vertraging opgelopen. Het rapport is pas in februari 2019 ontvangen. Inmiddels is er ook instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Oversticht. De gemeente heeft dan ook de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart.

Niettemin heeft het herstel nu al zoveel vertraging opgelopen dat uitvoering niet meer gelijktijdig met de herinrichting van het Wilhelminaplein kan plaatsvinden. Waarschijnlijk vindt het herstel van de stadsmuur nu plaats direct na de herinrichting. De vertraging heeft ook enige gevolgen voor de herinrichting van het plein: het gedeelte dat in directe relatie staat met de stadsmuur wordt nu ook iets later uitgevoerd.