Hardenberg

Herstel en onderhoud groen op Landgoed De Groote Scheere

Door de redactie

Op Landgoed De Groote Scheere wordt ook deze winterperiode groot onderhoud en herstelwerk uitgevoerd aan landschappelijke elementen. Dit seizoen wordt een nieuwe houtsingel aangeplant, worden bestaande singels en houtwallen doorgeplant met inheemse struiken en wordt de Amerikaanse vogelkers op een aantal locaties verwijderd.

Daarnaast is er onlangs een controle uitgevoerd van de gezondheid en vitaliteit van de bomen langs wegen en paden die gevaar vormen. Als gevolg hiervan worden ook een aantal bomen gekapt en geknot. Bij de controle is gekeken naar de bomen langs wegen en paden die met gemotoriseerde voervoertuigen toegankelijk zijn. Daarnaast is er gelet op de gebruiksintensiteit van wegen en paden om het risico in te schatten. Het karakter van het landgoed wordt mede gevormd door de oude bomen met bijzondere groeivormen. Daarom is er zorgvuldig gekeken welke bomen gekapt moeten worden vanwege de veiligheid. Zo kan een boom gespaard worden door extra verzorging, het verwijderen van gevaarlijke takken en regelmatige controle.

In totaal worden 68 bomen met een doorsnede boven de 30 centimeter gekapt en 27 eikenbomen geknot. Ondanks dat 15 van deze bomen beeldbepalend zijn, is er door aantasting van zwammen, grote holtes en onveiligheid voor gekozen om deze bomen te kappen. Waar voldoende ruimte is, worden nieuwe bomen herplant. De bomen die worden gekapt zijn hoofdzakelijk eiken, berken en elsen. Alle bomen langs de gecontroleerde wegen en paden krijgen kroonverzorging, waarbij dood hout en gevaarlijke takken worden verwijderd.

Voor het beheer en onderhoud van deze landschapselementen heeft de eigenaar van het landgoed, A.S.R., een beheercontract met de Stichting Groene en Blauwe diensten afgesloten.

Landgoed De Groote Scheere herbergt een bijzonder authentiek landschap waar cultuur en natuur goed samengaan. De sfeer en het karakter van het landgoed worden voor een groot deel gevormd door de Holthoner es, monumentale boerderijen en eeuwenoude landschapselementen.