Hardenberg

Hemelvaart en Pinksteren in Daarlerveen

Door de redactie

Zondag 9 juni 2019 is er een dienst met een bijzonder karakter in De Schoof, Brugstraat 10 te Daarlerveen. Aanvang om 19.00 uur.

Omdat op de Palmzondag veel mooie reacties binnenkwamen op de MarcusPassie heeft men nu een eenvoudige vorm gemaakt van Hemelvaart en Pinksteren. Geen preek, geen overdenking, maar voorlezen en gemeentezang. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorgelezen bijbelgedeelten van Hemelvaart en Pinksteren (en die van na Pinksteren – de tweede uitstorting van de Heilige Geest) oproept. De commissieleden zijn voorlezer, de predikant is organist en de gemeente is het koor. We hebben gezocht naar liederen die aansluiten bij de gelezen Bijbelwoorden. De organisatie hoopt weer velen te mogen ontmoeten. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer – waarop alle teksten en liederen worden getoond.