Hardenberg

Help, het Vechtdal overstroomt

Door de redactie

Op woensdag 25 maart organiseert aquariumvereniging Innesi een themabijeenkomst met als onderwerp: Help, het Vechtdal overstroomt. De bijeenkomst start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur, in de kantine van de Jeu de Boules vereniging, Hessenweg 74c te Hardenberg (op sportpark De Boshoek).

unknown

Wat gebeurt er als het zoals in februari flink regent en het waterpeil in de Vecht flink stijgt en buiten zijn oevers treedt. Welke maatregelen worden hier tegen genomen en hoe kan het stijgende water onder controle worden gehouden? Innesi heeft een expert op dit gebied, de heer Johan Poffers (IVN Hardenberg), bereid gevonden om op 25 maart hier uitleg over te komen geven. Johan Poffers heeft in 2019 het eerste wisselkunstwerk en oorkonde gewonnen, destijds uitgereikt door het instituut Water Natuurlijk. Water Natuurlijk roemde Johan voor zijn onvermoeibare inzet op het gebied van natuurbescherming in en om Hardenberg. Omdat dit onderwerp iedereen aangaat is besloten om op deze avond ook belangstellenden die geen lid zijn van Innesi gratis toegang te geven.