Hardenberg

Hardenbergers maken gebruik van TOZO en NOW-regeling

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg informeert de gemeenteraad door middel van een brief over de sociaaleconomische ontwikkelingen die het gevolg zijn van COVID-19.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De regeling is sinds het begin van de crisis enkele malen aangepast. Van de TOZO is in de gemeente Hardenberg als volgt gebruik gemaakt: TOZO 1: april tot en met juni 2020, 631 toekenningen; TOZO 2: juli tot en met september, 121 toekenningen; TOZO 3: oktober tot 4 februari 2021, 126 toekenningen. Bij het uitbreken van de crisis werd er een groot beroep op de TOZO gedaan, dat is ongeveer elf procent van de ondernemingen in Hardenberg. Vooral de horeca, persoonlijke verzorging, detailhandel en de cultuurondernemers waren hierin zwaar vertegenwoordigd. Inmiddels is het aantal ondernemers dat afhankelijk is van de TOZO flink gedaald, zowel als gevolg van strengere toekenningseisen als een beperktere afhankelijkheid (zeker het geval bij TOZO 2). Er werd vanaf de TOZO 2 ook gekeken naar de inkomenssituatie van partners. Daarnaast bleken steeds meer zzp-ers voldoende inventief om op andere wijze omzet te genereren. In 2020 is voor ca 3.672.000 euro aan TOZO-ondersteuning aan Hardenberger ondernemers uitbetaald

NOW-regeling

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten (max. 85%) voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis hun omzet hebben zien dalen. Er is geen overzicht beschikbaar van bedrijven die van deze regeling gebruik maken omdat veel bedrijven daar bezwaar tegen hadden gemaakt. Daardoor zijn er ook geen cijfers beschikbaar voor de gemeente Hardenberg, maar alleen nog voor de gehele Regio Zwolle. In de NOW 1 hebben in de regio 3.049 ondernemers een beroep op de regeling gedaan, dat aantal daalde bij de NOW 2 tot 2.369. Met de nieuwe lockdown is het aantal steun ontvangende bedrijven bijna verdubbeld tot 4.653.

Werkeloosheid

Mede door het gebruik van de steunmaatregelen heeft de crisis nog niet geresulteerd in een sterke toename van de werkloosheid. In Hardenberg ontving in december 2020 2,7 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering. Dat percentage ligt lager dan landelijk. Bovendien is de stijging beperkt gebleven tot +7 procent, tegenover +28 procent voor Nederland als geheel. Ook de gemeentelijke bijstand kent geen toename. In oktober 2020 was het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontving ten opzichte van een jaar geleden met circa 2,3 procent gestegen (van 874 naar 894).Er zijn in Hardenberg wel signalen over oplopende verborgen werkloosheid. Dertig procent van de beroepsbevolking in deze regio heeft flexibel werk. Voor de crisis werkte de groep mensen gemiddeld 32 uur per week, nu is het aantal gedaald naar 28 uur per week. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Hoe zal de economie zich houden

"Er zijn veel ondernemers die het ondanks of dankzij de coronacrisis voor de wind gaat. Anderen drijven geheel of gedeeltelijk op overheidssteun, waardoor het aantal faillissementen in 2020 zelfs relatief laag lag. Hoe onze economie zich zal houden en of de werkloosheid laag blijft of sterk zal oplopen, hangt vooral af van de duur van de lockdown en de steunmaatregelen van de rijksoverheid. Ondertussen blijven wij de ontwikkelingen in onze gemeente op de voet volgen", laat het college aan de raad weten.