Hardenberg

Hardenberg zet een kerkenvisie op

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten een kerkenvisie, van en voor de kerken, voor vrijkomende kerkgebouwen te laten opstellen.

Het Rijk heeft vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed geld beschikbaar gesteld voor gemeenten die een kerkenvisie willen opstellen. Door middelen van een kerkenvisie kunnen kerkgebouwen worden behouden. Dit programma is in het leven geroepen omdat door een teruglopend kerkbezoek het voortbestaan van veel kerken onder druk staat. Een kerkenvisie is een document waarin in samenspraak met de kerkeigenaren aangegeven wordt hoe in de toekomst zal worden omgegaan met de al dan niet vrijkomende kerkgebouwen. Gemeente Hardenberg dient een aanvraag in bij het Rijk. De gemeente kent veertig kerken en het college van B en W verwacht een bijdrage van 75.000 euro van het iIjk.