Hardenberg

Hardenberg wil geen afvalwater in gasvelden

Door de redactie

De gemeente Hardenberg is tegen de injectie van afvalwater in voormalige gasvelden en wil, samen met Twentse gemeenten en provincie Overijssel, deze vorm van opslag voorkomen. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van GroenLinks.

GroenLinks stelde de kwestie in januari aan de orde in vragen aan B&W. De aanleiding daarvoor was dat de NAM, bij haar zoektocht naar nieuwe ondergrondse opslagmogelijkheden voor het afvalwater van de oliewinning, haar oog onder meer gasvelden binnen de gemeente Hardenberg in het vizier heeft. De GroenLinksfractie spoorde de gemeente onder meer aan om alles in het werk te stellen om de injectie van afvalwater, maar ook de opslag van CO2, in Hardenbergse gasvelden te voorkomen.

In haar antwoorden geeft de gemeente aan dat ze in samenwerking met de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel te kennen gegeven tegen het injecteren van afvalwater in de diepe ondergrond te zijn. Ook diende de gemeente al een zienswijze bij het provinciebestuur in met als doel de injectie van olieafvalwater in de diepe ondergrond te voorkomen.

Het college zal geen gehoor geven aan de wens van GroenLinks om samen met andere gemeenten en provincie het NAM tot haast te manen bij het onderzoek naar methodes om het water te zuiveren in plaats van te lozen. De gemeente geeft aan zich primair in te zetten voor het voorkomen van injectie of andere opslag in haar lege gasvelden. Het versnellen van de zoektocht naar alternatieven voor injectie zien B&W niet als taak voor de lokale overheid.

Lekkages

Of de lekkage met ontzwavelingsvloeistof in Collendoornerveen, in januari 2019, leidt tot strafrechtelijke vervolging is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak nog in onderzoek. De gevolgen van de lekkage van olieafvalwater bij De Krim in 2015 zijn nog niet ongedaan gemaakt, ondanks de saneringsoperatie die in 2016 is gestart. Op het terrein is sprake van een sterke grondwaterverontreiniging die zich in zuidelijke richting heeft verspreid tot buiten de NAM-locatie. Uit meetgegevens van 2019 blijkt wel dat de gehalten van de vervuiling in het grondwater in 2018 zijn gedaald, de gegevens over 2019 zijn nog niet bekend. De gemeente verwacht dat de verontreiniging buiten de NAM-locatie binnen niet al te lange tijd is verwijderd.