Ommens nieuws

Hardenberg steunt plan grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft ingestemd met het plan van aanpak voor een impuls in de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.

Grensoverschrijdend werken met Duitsland biedt kansen voor de regionale economie. Werken en ondernemen over de grens heen zou veel gemakkelijker moeten zijn. En er liggen kansen die beter benut kunnen worden voor bemiddeling van werklozen over de grens. Om de kansen beter te benutten die er momenteel zijn voor bemiddeling van werkloze werkzoekenden over de grens, wordt een appel gedaan op arbeidsmarktregio's in de grensstreek met Duitsland en/of België. Er wordt een bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld aan veertien arbeidsmarktregio's. Namens Arbeidsmarkregio Zwolle gaat de gemeente Hardenberg met partijen een nadere uitwerking formuleren. De gemeente Hardenberg ontvangt eenmalig 20.000 euro voor ambtelijke inzet. Er wordt aandacht besteed aan het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor werkzoekenden en werkconsulenten van de verschillende gemeenten. Ook kunnen er projecten uitgevoerd worden waarbij werkzoekenden in contact gebracht worden met Duitse werkgevers. Daarnaast wordt er 60.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente voor persoonlijke begleiding van werkzoekenden naar de Duitse Arbeidsmarkt te geven. Hierbij kan het Grenzinfopunt Euregio (GIP Euegiio) nadrukkelijk een rol spelen. Daarnaast wordt het bedrag gebruikt voor het op korte termijn kunnen financieren van scholingsprojecten, begeleidingskosten of reiskosten.