Hardenberg

Hardenberg onderzoekt mogelijkheden stikstofbank

Door de redactie

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg onderzoekt of het juridisch haalbaar en wenselijk is om een gemeentelijke stikstofbank in het leven te roepen. Die zou het de gemeente mogelijk moeten maken om op bepaalde locaties weer ontwikkelingen toe te staan door elders stikstofuitstoot te verminderen (extern salderen). Zo blijkt uit antwoorden van het college op vragen van het CDA.

Het principe van extern salderen is niet nieuw. Ook voorafgaand aan de PAS was het al mogelijk ontwikkelingsruimte voor bedrijven te creëren wanneer elders de stikstofuitstoot wordt beperkt, bijvoorbeeld omdat er een bedrijf stopt. Nieuw is wel de vraag of de gemeente hierin een rol moet spelen. Uit een eerste verkenning blijkt dat Hardenberg de eerste gemeente is waar aan een dergelijk systeem wordt gedacht. Of het überhaupt kan, is niet duidelijk. Dat is onder meer afhankelijk van de regelgeving waarmee Rijk en Provincie nog komen. Duidelijk is wel dat het Hardenbergse college dit niet op eigen houtje zal opzetten, maar aansluiting zal zoeken bij andere overheden en de regio en dat daarbij zaken als regie en verantwoordelijkheid moeten worden vastgelegd.

Zorgen zijn er over eventuele ongewenste effecten die de oprichting van zo'n stikstofbank met zich mee zou kunnen brengen. Als extern salderen de enige oplossing zou zijn voor de PAS-impasse dreigt een situatie te ontstaan waarin kapitaalkrachtige partijen economische ontwikkelingen kunnen doormaken en kleinere ondernemingen niet of in mindere mate. Het college vindt dat niet wenselijk, maar wil daar ook niet teveel op vooruitlopen. Omdat de Tweede Kamer haar beleid nog moet vaststellen vindt het college het nu te vroeg om in allerlei scenario's te denken.