Hardenberg

Hardenberg gunt accountantsdiensten aan Baker Tilly

Door de redactie

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op dinsdag 12 mei besloten om de opdracht voor de uitvoering van de accountantsdiensten vanaf het boekjaar 2020, gedurende drie jaar, te gunnen aan accountantskantoor Baker Tilly.

De overeenkomst met de huidige accountant van de gemeente Hardenberg, BDO Audit & Assurance B.V., loopt af na het boekjaar 2019. Voor de controle van het boekjaar 2020 en verder moest nog een accountant worden geselecteerd. Daartoe is een Europese openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. De raad heeft in zijn positie als opdrachtgever de regie over de controleopdracht aan de accountant. Er was een breed beoordelingsteam geformeerd bestaande uit drie raadsleden (de heren Van der Wel, Stelpstra en Boshove) aangevuld met de concerncontroller, de teamleider Financiën en de griffie. Het team inkoop heeft de gehele procedure begeleid.

Vier partijen hebben tijdig een inschrijving ingediend. Alle vier partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid vragen te stellen. Naar aanleiding van deze vragen zijn twee nota's van inlichtingen gepubliceerd. Tenslotte hebben alle vier partijen hun offerte gepresenteerd. Het beoordelingsteam was unaniem van mening welke accountant de beste aanbieding heeft gedaan gezien de prijskwaliteitverhouding. Dat was dus accountantskantoor Baker Tilly met vestigingen in onder andere Zwolle en Almelo.