Hardenberg

Hardenberg evalueert parkeerbeleid

Door de redactie

In de zomermaanden en in het najaar vinden in het centrum van Hardenberg tellingen plaats van het aantal bezette en beschikbare parkeerplekken. Daarnaast vinden enquêtes plaats onder bezoekers van het centrum, vakantiegangers en inwoners van de gemeente. De tellingen en de enquêtes zijn onderdeel van de evaluatie en actualisatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg.

De evaluatie richt zich op betaald parkeren, parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen. Tijdens een eerste bijeenkomst in het Stadscafé, waaraan zo'n 120 belangstellenden meededen, werd duidelijk dat het huidige systeem met kraskaarten door veel aanwezigen wordt gezien als niet meer van deze tijd.

Enquête

Voor een goed beeld van het functioneren van het parkeerbeleid in de praktijk, peilt de gemeente de mening van inwoners en consumenten. Hiervoor kunnen bezoekers van het centrum in de zomermaanden meedoen aan een enquête. Zij worden op straat benaderd door de onderzoekers. Ook worden in de zomerperiode enquêtes afgenomen onder vakantiegangers op campings in Hardenberg. Na de zomervakantie vindt een enquête plaats waar alle inwoners van de gemeente Hardenberg aan mee kunnen doen.

Ook gaan onderzoekers in het centrum van Hardenberg de straat op om te tellen hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn en hoeveel er nog beschikbaar zijn. Het tellen gebeurt op verschillende tijdstippen: doordeweeks, in de avonduren en in het weekend. De tellingen worden zowel in de zomermaanden (hoogseizoen) als in het najaar (laagseizoen) uitgevoerd.

Meedenken over de koers

Op basis van de uitkomsten van de op dat moment uitgevoerde tellingen en enquêtes wordt samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen een koers voor het toekomstige parkeerbeleid bepaald. Hiervoor vindt op woensdagavond 11 september in theater de Voorveghter een tweede bijeenkomst plaats. Inwoners en partijen die al hebben aangegeven mee te willen denken, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Belangstellenden die alsnog mee willen denken, kunnen zich melden door een mail te sturen naar parkeren@hardenberg.nl of door te bellen naar 14 0523.

Scenario's

Als alle resultaten van het parkeeronderzoek in het najaar bekend zijn, werken de betrokkenen samen met de gemeente tijdens een derde werksessie maximaal drie scenario's uit voor parkeren in het centrum. Deze scenario's worden aan het gemeentebestuur voorgelegd die een keuze maakt. De evaluatie wordt nog dit jaar afgerond. Naar verwachting is het nieuwe parkeersysteem in 2021 in werking.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer