Hardenberg

Hardenberg en de regenboog

Door de redactie

DOOR CHRISTENUNIE HARDENBERGIn 2018 is Hardenberg uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland. Wij in Hardenberg voegen daar graag aan toe dat dit niet alleen geldt voor mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, maar voor iedereen. En dus ook voor iedereen die LHBT(+) is; daar kan, nee mag, geen twijfel over zijn. Jammer dat het toch nog steeds nodig is onder de aandacht te brengen dat niemand afgewezen behoort te worden, om welke reden dan ook.

Zeker als je weet dat het verbod op discriminatie meteen in het eerste artikel van de Nederlandse grondwet is geregeld, waar staat: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Dat betekent dat naast de politiek, de hele Nederlandse (en dus ook de Hardenbergse) samenleving behoort uit te dragen dat we discriminatie niet accepteren. In het kader van de Week van de Diversiteit is een aantal Alfa-college studenten een petitie gestart om van Hardenberg een regenbooggemeente te maken. Goed dat jongeren serieus actie organiseren tegen discriminatie. De ChristenUnie vraagt zich echter af of alleen het uitroepen van Hardenberg tot regenbooggemeente, verandering brengt in het feit dat er ook in onze gemeente (groepen) mensen zijn die het op zijn minst lastig vinden LHBT'ers te accepteren. Of dat het gaat bewerkstelligen dat "homo" niet meer als scheldwoord gebruikt wordt op onze schoolpleinen. En of het bijvoorbeeld gaat voorkomen dat je nageroepen wordt als je als man hand in hand loopt met je vriend. "Als de inwoners een regenbooggemeente willen zijn, dan hoort de politiek te luisteren", zo was te lezen op Hardenberg.nu. Maar je bent of wordt geen regenbooggemeente door alleen het etiket erop te plakken en de regenboogvlag te hijsen. Regenbooggemeente ben je vanuit overtuiging, dat komt van binnenuit. Jezus van Nazareth heeft 2000 jaar geleden de wereld al voorgeleefd dat iedereen ertoe doet en dat verdient in 2019 nog steeds navolging. Regenbooggemeente zijn, begint dus bij onszelf door oprecht te leven en te handelen vanuit de gedachte dat niemand vanwege zijn of haar seksuele geaardheid uitgesloten mag worden. Regenbooggemeente zijn is geen startpunt, maar een eindpunt. Pas als we het voor elkaar hebben dat geen enkele LHBT'er zich meer buitengesloten of gediscrimineerd voelt, mogen we ons in Hardenberg met recht regenbooggemeente noemen. Terugkomend op artikel 1 van de grondwet: wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens gelijk is. Concreet betekent dit dat wij ons bij het tegengaan van discriminatie niet alleen richten op seksuele geaardheid, maar op iedereen die zich om welke reden of op welke grond dan ook gediscrimineerd voelt. De initiatieven die in deze Week van de Diversiteit worden ontplooid, zijn prima. En wij zijn er zeker van dat niet alleen de ChristenUnie, maar heel de Hardenbergse politiek zich blijft inzetten voor gelijke behandeling van àl onze inwoners. Er is nog werk aan de winkel!

ChristenUnie Hardenberg