Hardenberg

Hardenberg akkoord met hoge silo Diamant Beton

Door de redactie

B&W van de gemeente Hardenberg hebben in principe ingestemd met de wens van Diamant Beton aan de Jan Weitkamplaan in Hardenberg, om een extra silo met elevator te realiseren. Hoewel het bouwwerk iets hoger wordt dan toegestaan, oordeelt de gemeente dat er in ruimtelijk opzicht geen bezwaar is. Wel moet het bedrijf nog aantonen dat er geen nadelige gevolgen zijn voor het milieu.

Het betonbedrijf produceert droge mortel. Dit wordt geleverd in silo's, big bags en zakken. Om de installatie die dit produceert efficiënter te laten werken wil het bedrijf op het terrein een nieuwe silo plaatsen met daarbij een elevator (bedoeld voor de vulling van de silo van bovenaf). De silo wordt circa 21 meter hoog. De elevator krijgt een hoogte van ongeveer 26 meter. Dat is hoger dan formeel is toegestaan. Volgens het geldende bestemmingsplan mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op dit perceel maximaal 5 meter hoog zijn, óf maximaal even hoog als bestaande bouwwerken. Het hoogste gebouw ter plekke is nu een silo met een hoogte van 23,5 meter. De nieuwe silo is weliswaar lager, maar de bijbehorende elevator is dus circa twee meter hoger.

Via een buitenplanse afwijking van de bestemming wil het college toch medewerking verlenen aan de plannen van Diamant, omdat er volgens de gemeente geen bezwaren zijn vanuit ruimtelijk oogpunt. Op het terrein staan al meerdere bouwwerken van ruim 20 meter hoog, eentje meer maakt maakt visueel vrijwel geen verschil. Bovendien ligt de dichtstbij gelegen woning op ruim 100 meter afstand.

Milieutoets

Diamant onderzoekt nog de gevolgen van het plan voor het milieu, maar verwacht geen problemen op dat vlak. De silo krijgt een gesloten opbouw waardoor de aanwezige filters worden ingekapseld. Dat wekt de verwachting dat er niet of nauwelijks sprake zal zijn van geluidsoverlast. Als uit milieukundige onderzoeken blijkt dat er op dat vlak geen bezwaren zijn, zal het college medewerking verlenen aan het plan. Tegen de planologische procedure die dan gestart wordt, kunnen nog wel zienswijzen worden ingediend.