Hardenberg

Handwerkcafé in de Wiekstee

Door de redactie

De activiteitencommissie van de wijkvereniging Baalderveld wil bij voldoende belangstelling starten met een handwerkcafé in de Wiekstee. Te denken valt aan breien, haken, borduren en dergelijke. Andere vormen van handwerken zijn bespreekbaar.

De commissie denkt aan de woensdagochtend. Een andere ochtend is ook mogelijk. Als u hiervoor belangstelling heeft, geef u dan op bij Sietske Corporaal, h.corporaal2@kpnplanet.nl of 0523-233415.

Lees De Toren online


Poll

Er moet een coffeeshop in stad Hardenberg komen.

Stemmen Bekijk resultaten

Er is 142 keer gestemd.

Weer