Hardenberg

Handwerkcafé in de Wiekstee

Door de redactie

De activiteitencommissie van de wijkvereniging Baalderveld wil bij voldoende belangstelling starten met een handwerkcafé in de Wiekstee. Te denken valt aan breien, haken, borduren en dergelijke. Andere vormen van handwerken zijn bespreekbaar.

De commissie denkt aan de woensdagochtend. Een andere ochtend is ook mogelijk. Als u hiervoor belangstelling heeft, geef u dan op bij Sietske Corporaal, h.corporaal2@kpnplanet.nl of 0523-233415.