Twenterand

Hammer Ondernemers delen uit

Door de redactie

In 1995 is op initiatief van de voetbalvereniging Den Ham het Hammer Ondernemers Collectief opgericht. Doelstelling van het HOC is het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging Den Ham. Ook schenkt het HOC aandacht aan jubilea en andere hoogtepunten van overige sportverenigingen en culturele verenigingen in Den Ham en worden informele activiteiten georganiseerd om de band tussen de deelnemende bedrijven te versterken.

Al ruim 23 jaar is het HOC een stimulerende kracht binnen de Hammer gemeenschap. Natuurlijk voor de v.v. Den Ham, maar ook voor overige verenigingen binnen het dorp. Al die jaren door is het ledental vrij stabiel gebleven rond de zeventig leden, iets wat gerust uniek mag worden genoemd. Saamhorigheid en verbinden dat zijn de twee hoofdcomponenten binnen het HOC en natuurlijk een stuk gezelligheid.

Ook dit jaar werden er naast v.v. Den Ham vele clubs en verenigingen verblijd met een bijdrage namens de Hammer Ondernemers. Op de foto ziet u onder andere de volleybalclub HVC het zwembad De Groene Jager en de muziekvereniging Juliana, geflankeerd door de bestuursleden Aljo Bonte en Anja Bosch namens het HOC. Daarnaast werden er bijdragen verstrekt aan onder meer de Midzomeravond, de badmintonvereniging, de ouderenreis, de organisatie herdenking Les Knights, en werd een bijdrage geschonken voor de aanschaf van een bus voor de dagbesteding Carint Reggeland.

Met elkaar de Hammer gemeenschap ondersteunen en daardoor de leefbaarheid van het dorp Den Ham stimuleren, iets waar we met elkaar trots op mogen zijn.