Hardenberg

Grotere maatschappelijke rol voor muziekverenigingen

Door de redactie

De gemeente Twenterand stelt voor 2020 en 2021 180.000 euro subsidie beschikbaar voor de muziekverenigingen in de gemeente. Van de verenigingen wordt wel verwacht dat ze hun maatschappelijke rol verbreden.

De muziekverenigingen krijgen een aantal opdrachten mee. Voor een deel behoorden die toch al tot hun kernactiviteiten. Zo is 120.000 euro beschikbaar gesteld voor het verzorgen van muziekonderwijs aan jongeren tot achttien jaar, en voor het muzikaal opluisteren van plechtigheden en feestelijkheden is 24.000 euro gereserveerd.

Nieuw is dat de verenigingen worden uitgedaagd hun maatschappelijke participatie te vergroten. Het doel daarvan is dat alle inwoners van de gemeente actief (gaan) deelnemen aan kunst en cultuur. Om dat te bewerkstelligen kunnen de verenigingen samenwerkingsverbanden aangaan met andere maatschappelijke organisaties in Twenterand. Een cultuurmakelaar kan daarbij ondersteuning bieden. Voor dit onderdeel is 36.000 euro beschikbaar gesteld.