Hardenberg

GroenLinks wil geen besmette grond en water

Door de redactie

Afgelopen week waren er diverse berichten over gevonden restanten van landbouwgif in de bodem en het water. In het oppervlaktewater gaat het over medicijnresten en resten van dierlijke mest. Gezien het belang van een gezonde ondergrond en schoon oppervlaktewater heeft GroenLinks Statenlid Kees Slingerland hier vragen over gesteld.

De afgelopen jaren is de gemeente Westerveld (Drenthe) in het nieuws geweest vanwege bezwaren tegen de lelieteelt. Veel inwoners van die gemeente ervaren gezondheidsgevolgen door de spuitmiddelen die worden gebruikt bij de lelieteelt. Zij hebben zelf een gecertificeerd laboratorium in de arm genomen om onderzoek te doen. Een hoogleraar toxicologie van de Universiteit Utrecht heeft de lijst met gevonden restanten van bestrijdingsmiddelen gelezen. Aan dagblad Trouw melde hij dat het 'hem zorgen baart dat de vermenging van die stoffen in de bodem en er dus mogelijk een stapeling van risico's van die bestrijdingsmiddelen bestaat'. De vondsten werden gedaan in een tuin bij een veld waar lelies en tulpen worden gekweekt. De duurzaamheidsorganisatie Natuur & Milieu deed onderzoek, naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Controle en toezicht op naleving van de Europese Kaderrichtlijn Water stond daarin centraal. Het lijkt daarbij de vraag of Nederland op tijd zal voldoen aan de genoemde Kaderrichtlijn.

Vragen GroenLinks

Statenlid Kees Slingerland stelde vragen over de water- en bodemsituatie in Overijssel, omdat op diverse plaatsen in de regio lelies worden geteeld. Kees wil dan ook weten of er resultaten van Overijsselse onderzoeken bekend zijn. Ook wijst hij op het convenant wat in Hardenberg en het verbod wat in delen van Ommen van toepassing is. Landelijk loopt een onderzoek naar de effecten van de bestrijdingsmiddelen: die uitslagen zijn nog steeds niet bekend. De vragen gaan ook over de huidige omvang van de lelieteelt in Overijssel en of die nog groeit. Tenslotte stelde Kees vragen over de staat van het water in de Overijsselse rivieren en het oppervlaktewater in kleine wateren.