Hardenberg

GroenLinks vecht voor behoud culturele sector Overijssel

Door de redactie

Tijdens de infosessie cultuur zal GroenLinks Overijssel op woensdag 20 mei vragen stellen over de gevolgen van corona voor de culturele sector van Overijssel. De sector krijgt harde klappen door het coronavirus. De sector is belangrijk voor het Overijsselse leef-, woon- en vestigingsklimaat. Het bepaalt mede de aantrekkelijkheid van een provincie. GroenLinks vindt dat de provincie Overijssel het zich niet kan permitteren deze sector ten onder te laten gaan.

1,5 meter economie oplossingen zijn fysiek mogelijk maar lossen financieel de problemen niet op. Immers, voorstellingen zijn ingekocht op basis van verwachte aantallen bezoekers. Nu door de 1,5 meter economie veel minder kaarten verkocht kunnen worden, lopen culturele instanties en zzp'ers aan tegen acute liquiditeitsproblemen.

300 miljoen vanuit het Rijk

Het Rijk heeft extra middelen aangekondigd om de sector tegemoet te komen. Deze zijn echter niet toereikend en zullen aangevuld moeten worden door de provincie. Van de 300 miljoen komt het grootste deel terecht bij Rijksgesubsidieerde instellingen. GroenLinks wil dat ook de niet-Rijksgesubsidieerde instellingen behouden blijven voor de sector.

Niet-Rijksgesubsidieerde instanties vallen tussen wal en schip. Zij worden doorverwezen naar de gemeenten maar deze hebben niet de financiële middelen ter ondersteuning van de sector. Cultuur is één van de kerntaken van de provincie. Daarom vraagt GroenLinks naar de plannen van Gedeputeerde Staten om de sector te behouden.

Cultuurnota

De nieuwe Cultuurnota is op dit moment in ontwikkeling. Additioneel aan deze Cultuurnota zijn volgens GroenLinks stappen nodig die de cultuursector kunnen helpen de coronacrisis te boven te komen. Omzetdaling en de fysieke impact van de crisis is enorm, waardoor het voortbestaan van de culturele sector aan de orde is. GroenLinks wil dat extra instrumenten (lobby, coördinatie tussen overheden en extra financiën) ingezet worden om de sector te behouden en wil hierop een toezegging van de gedeputeerde. GroenLinks is van plan een voorstel in te dienen indien de gedeputeerde geen adequaat antwoord heeft op de vragen.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer