Hardenberg

Groen licht voor rust, ruimte en bezinning

Door de redactie

Een bewoner van de Hasselerweg in Ommen mag, wat het college van B&W betreft, beginnen met een recreatievoorziening voor mensen die behoefte hebben aan rust, ruimte en bezinning. Het college gaat in principe akkoord met de plannen, die nog wel concreter moeten worden uitgewerkt.

De initiatiefnemers willen bij hun woning een voorziening realiseren met zes kamers voor nachtverblijf, waarbij ze zich richten op mensen die behoefte hebben aan rust, ruimte en bezinning. Daarmee spelen zij in op een behoefte, er zit toekomst in een dergelijke niche omdat een groeiend aantal mensen op zoek is naar rust en verbintenis met de natuur.

Vanwege de kleinschaligheid van het plan is een bestemmingsplanwijziging niet nodig; het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor het realiseren van een recreatief nachtverblijf tot een maximum van driehonderd vierkante meter. Ook worden bestaande landschaps- en natuurwaarden in de omgeving niet onevenredig aangetast en leidt het plan niet tot een te sterke verkeerstoename.

Parkeren

Op dit moment is het aspect 'parkeren' nog niet onderzocht. Een voorwaarde voor medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning is dat parkeren op eigen terrein plaats vindt. Ook is het bouwkundige aspect nog niet beoordeeld. Er is slechts gekeken naar een beleidsmatige afweging tot medewerking aan een ontheffing van het bestemmingsplan voor het gebruik. Bij de toekomstige aanvraag omgevingsvergunning wordt ook het aspect 'bouwen' beoordeeld. Hierin dient de aanvrager aan te tonen dat de te realiseren verblijven voldoen aan het bouwbesluit.