Hardenberg

Groen licht voor laatste fase Vechtpark

Door de redactie

Het plan voor een nieuwe inrichting van het gebied Baalder Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg krijgt een vervolg. Nadat er in de afgelopen jaren veel gesprekken zijn gevoerd met eigenaren en gebruikers van de gronden in het gebied is er nu overeenstemming bereikt en kan worden gestart met het realiseren van de laatste fase van het Vechtpark: de Baalder Uiterwaard.

Gemeente Hardenberg, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel hebben in 2016 samen met inwoners van Baalder en belanghebbenden een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting voor het gebied Baalder Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg. Na overleg met de grondeigenaren is het oorspronkelijke plan voor de herinrichting aangepast. Zo wordt het plangebied iets in noordelijke richting uitgebreid. Ten opzichte van het eerdere plan wordt er daardoor wat minder natuur bestemd. In plaats daarvan komt er ruimte voor natuur-inclusieve landbouw.

(Digitale) informatiebijeenkomst

Waterschap Vechtstromen licht het inrichtingsplan toe tijdens een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op donderdag 24 september in het gemeentehuis in Hardenberg. Vanwege de coronamaatregelen wordt er gewerkt met tijdsvakken en is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over de informatiebijeenkomst vindt u via www.vechtparkhardenberg.nl/baalder-uiterwaard.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, dan kunt u de toelichting op het schetsontwerp ook online bekijken via www.vechtparkhardenberg.nl/baalder-uiterwaard. Projectleider Marion Geerink legt in een filmpje uit wat de plannen voor het gebied zijn. U kunt naar aanleiding van dit filmpje eventuele vragen per e-mail insturen. Er zal dan telefonisch contact met u worden opgenomen om uw vragen te bespreken.

Na de informatiebijeenkomst zullen alle procedures rondom het bestemmingsplan, projectplan waterwet en de NB-vergunning worden doorlopen. We verwachten in het voorjaar van 2021 te kunnen starten met de uitvoering.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer