Hardenberg

Groen gas in bestaand gasnet?

Door de redactie

Cogas, N-TRA en netbeheerders Coteq Netbeheer en RENDO onderzoeken samen met de gemeente Hardenberg of het mogelijk is om duurzaam gas in te voeden in het bestaande gasnet. De partijen hebben afspraken hierover op woensdag 27 november vastgelegd in een intentieverklaring.

De gemeente Hardenberg wil in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas meer duurzame energiebronnen te gebruiken bij het verwarmen van woningen. Dat is nodig om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Bovendien heeft het Kabinet aangegeven te willen stoppen met aardgaswinning in Groningen. De gemeente verkent daarom samen met energiepartners de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen.

Duurzame gassen als groen gas, biogas en waterstof zijn alternatieve warmtebronnen. Biogas wordt geproduceerd uit afval en dierlijke restproducten. Het biogas kan na droging en ontzwaveling rechtstreeks worden verbrand in bedrijven. Ook kan het biogas na deze behandeling worden gezuiverd tot aardgaskwaliteit, zogenaamd groen gas. Dit duurzame alternatief voor fossiel aardgas kan via het bestaande gasnet worden getransporteerd en geleverd aan bijvoorbeeld huishoudens. Voor de gebruiker is het gelijk aan aardgas. Daardoor zijn er geen aanpassingen nodig in gastoestellen in woningen. Ook duurzaam opgewekte waterstof is een duurzaam gas. Hiervoor zijn beperkte aanpassingen aan het gasnet en de apparatuur nodig.

Duurzaam gas lokaal opwekken

Cogas, N-TRA en netbeheerders Coteq Netbeheer en RENDO gaan samen onderzoeken of het mogelijk is om voor alle huishoudens en bedrijven duurzaam gas in te voeden in het bestaande gasnet in de gemeente Hardenberg. De partijen kijken ook naar de mogelijkheden om lokaal duurzaam gas op te wekken. Volgens directeur Veenstra van RENDO zijn de mogelijkheden daarvoor aanwezig in Hardenberg met een uitgestrekt agrarisch landschap. Wethouder Jan ten Kate (duurzaamheid) vult aan: "In de gemeente Hardenberg staat al een aantal mestvergisters die nu alleen worden ingezet voor het opwekken van elektriciteit. Mogelijk kan een deel van de capaciteit van deze installaties worden gebruikt om ¿ in plaats van stroom ¿ groen gas te produceren. Dat levert dan meteen ruimte op het elektriciteitsnet op, daar hebben we nu te maken met een capaciteitsprobleem".

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in wijkuitvoeringsplannen die volgen uit de Transitievisie Warmte die de gemeente maakt. Hierin staat hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden.

"Stappen richting duurzame toekomst"

Wethouder Jan ten Kate: "De energietransitie komt er nu echt aan. We gaan op termijn allemaal van het aardgas af. Het aanbieden van duurzaam gas via het bestaande gasnet kan een fantastische oplossing zijn voor een grote groep inwoners, met name in ons uitgestrekte buitengebied en de kernen in dat gebied. Mogelijk maken we hiermee duurzame warmte ook haalbaar voor mensen met een smallere beurs. Zo zetten we samen mooie stappen richting een duurzame toekomst".