Hardenberg

Groen doen!

Door de redactie

De lente loopt zo zachtjes aan over in de zomer en de natuur is nu op het mooist. Bloemen bloeien volop en de bomen zijn getooid met fris groen. Vogels kwetteren, twitteren en fluiten alsof het een lieve lust is. De gemeente Hardenberg werkt daar volop aan mee. De oproep van de gemeente om plekken aan te dragen voor plukveldjes heeft maar liefst 1000 reacties opgeleverd.

Dit voorjaar zijn er enkele ingezaaid en iedere aanmelder heeft een zakje met bloemenzaad gekregen. Helaas was het erg droog na het inzaaien zodat niet alles opgekomen is. Maar in het najaar en volgend gaan er weer nieuwe veldjes ingezaaid worden. Ook is Hardenberg één van de vier voorbeeldgemeenten waar Tiny Forests worden aangelegd. Dit voorjaar in de Marslanden en Sibculo en van het najaar worden er nog twee aangelegd. Dit initiatief wordt gesponsord door de Wavin. Maar ook in de bermen kun je het verschil al zien. We wachten met het maaien van de bermen net zo lang totdat de bloemen zijn uitgebloeid. Wel zo mooi en het heeft als voordeel dat de plant zichzelf uitzaait en er volgend jaar weer nieuwe planten groeien.

Met ingang van volgend jaar wordt er ook geen gif meer gebruikt op sportvelden om onkruid te doden. Door uitgekiende bemesting en andere maatregelen is dat niet meer nodig. Sommige hardnekkige planten zoals de japanse duizendknoop laten zich echter wat minder gemakkelijk verdrijven. Daarvoor gaat de gemeente een proef doen om deze plant met stoom uit te bannen.

Kiekn wat' t wöd!

Ook zijn er het afgelopen jaar 1000 nestkastjes verspreid zodat vogels kunnen helpen de eikenprocessierups te bestrijden. Inmiddels zijn er bij de gemeente al veel meldingen binnengekomen over dat de kastjes goed bewoond worden!

In samenwerking met het waterschap gaan we ook aan de slag met het uitbreiden van het Vechtpark richting Gramsbergen. Dit biedt een uitgelezen kans om dit gebied nog mooier en gevarieerder te maken. Dit gaan we doen doen door aanleg van nieuwe natuur. Ook gaan we hier kijken of we natuurinclusieve landbouw mogelijk kunnen maken als verbinding tussen landbouw en natuur.

En als het aan ons ligt, kun je ook vanaf het water van de natuur genieten in roeibootjes, kano's of fluisterstille elektrisch aangedreven bootjes. Het is dan wel zo veilig dat iedereen ook kan zwemmen. Daarom vinden we schoolzwemmen ook heel belangrijk. Maar daarover een andere keer meer.

Hardenberg, de kracht van Groen Doen!

Rein Jonkhans

Fractievoorzitter PvdA