Hardenberg

Grindwasserij Jacobs mag niet in De Pol

Door de redactie

Jacobs Groep in Balkbrug zal zijn grindwasserij zo goed als zeker moeten verhuizen. Het bedrijf is nu gevestigd aan De Pol, maar op die locatie staat het bestemmingsplan deze activiteiten niet toe. Het nieuwe bestemmingsplan waarmee de gemeente Hardenberg de activiteiten wilde legaliseren is door de Raad van State vernietigd omdat de activiteiten van Jacobs ook binnen bestaand stedelijk gebied kunnen worden uitgevoerd. De uitspraak is een grote overwinning voor omwonenden die al jaren strijden tegen de niet toegestane activiteiten, waarvan zij grote overlast ondervinden.

Landelijke regels schrijven voor dat bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals bedrijfsvestiging eerst ruimte wordt benut in bestaand stedelijk gebied, voordat in het buitengebied wordt gebouwd. Door deze 'ladder voor duurzame verstedelijking' toe te passen wordt voorkomen dat het buitengebied onnodig wordt aangetast door bebouwing die ook elders kan worden gerealiseerd. In 2017 oordeelde de Raad van State (RvS) in een tussenuitspraak al dat de gemeente Hardenberg niet voldoende had onderbouwd waarom voor de grindwasserij van Jacobs buiten bestaand stedelijk gebied een plek moet worden gecreëerd en droeg Hardenberg op met een nieuwe onderbouwing te komen.

Opnieuw onvoldoende

In 2019 kwam de gemeente met die nieuwe onderbouwing waarin als motivatie onder meer werd aangevoerd dat er in 2012, toen Jabocs verhuisde naar De Pol, geen of onvoldoende ruimte was op bestaande bedrijventerreinen. Ook zou Jacobs niet alsnog naar een industrieterrein kunnen verhuizen omdat de grond daar te duur is vanwege de kleine winstmarge op het wassen van grind. Ook deze nieuwe onderbouwing is door de RvS verworpen. Die oordeelt dat er met bedrijventerrein Broeklanden, Kop van Broeklanden en Katingerveld wel degelijk locaties binnen bestaand stedelijk gebied beschikbaar zijn en dat dit ten tijde van de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, op 21 mei 2019, ook het geval was. De gemeente heeft opnieuw niet gemotiveerd waarom Jacobs toch in het buitengebied gevestigd zou moeten worden. Het argument dat alsnog verhuizen naar één van die bedrijventerreinen te duur zou zijn, acht de Raad geen voldoende motivering. Ook deze versie van het gewijzigde bestemmingsplan is daarom vernietigd. Voor Jacobs lijkt er nu niets anders op te zitten dan verhuizen naar een bedrijventerrein.