Hardenberg

Gezinnen met kinderen woonachtig in vakantiepark?

Door de redactie

De fractie van 50PLUS Hardenberg maakt zich zorgen over gezinnen met kinderen die, misschien ook in de gemeente Hardenberg, noodgedwongen langdurig op een vakantiepark wonen. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan B&W.

In een brief met schriftelijke vragen aan het college van B&W verwijst 50PLUS naar een mail die kinderombudsvrouw mw. Margrite Kalverboer op 5 juni naar alle gemeenten in Nederland heeft gestuurd in verband met het rapport 'Als het vakantiepark je (t)huis is, zicht op, en zorg en zekerheid voor kinderen op vakantieparken'. Het gaat hierbij om gezinnen met kinderen die langdurig op vakantieparken wonen en, zeker als dit niet vrijwillig is, grotendeels onder de radar lijken te leven.

50PLUS maakt zich zorgen en vraagt daarom aan het college of zij er zicht op heeft of dergelijke situaties ook in Hardenberg spelen en - als deze situaties zich hier voordoen - hoe het college dit gaat oppakken. Verder vraagt 50PLUS zich af: als bij het college dergelijke gevallen niet bekend zijn, komt dat dan omdat die zich hier niet voordoen of omdat er geen duidelijk beeld is van deze materie? Wanneer er geen juist beeld is, wordt daar dan verder onderzoek naar gedaan zodat dit probleem inzichtelijk kan worden gemaakt?