Hardenberg

Gert-Jan Segers in gesprek in Hardenberg

Door de redactie

"Ons hart klopt voor de regio. Bereikbaarheid, openbaar vervoer en leefbaarheid zijn voor ons van groot belang. Wij zijn partij voor de regio om hier sterke gemeenschappen te behouden", antwoordt Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, op een bijeenkomst in Hardenberg op een vraag over de bereikbaarheid van het Vechtdal. Ruim 150 geïnteresseerden zijn afgekomen op de uitnodiging van Segers om met hem te spreken over hun ideeën, zorgen en dromen voor Nederland.

"De bijeenkomst in Hardenberg vormt de start van een tour door heel het land om ideeën op te halen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Op de bijeenkomsten gaat de partijleider van de ChristenUnie in gesprek met inwoners van de diverse provincies. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal. 'We vinden onze inspiratie niet op die vierkante kilometer Den Haag, maar juist door gesprekken in het land. Vanavond heeft Overijssel de primeur", aldus Segers.

Als de gespreksleider aan het begin van de bijeenkomst vraagt welke onderwerpen de bezoekers willen bespreken met Segers, is er binnen vijf minuten een lijst van 25 onderwerpen. De thema's lopen uiteen van 'marktwerking in de zorg' tot 'angst voor islamisering', 'regionale bereikbaarheid' en 'voltooid leven en goede ouderenzorg'. De bezoekers grijpen de kans aan om inbreng te leveren bij deze coalitiepartij met beide handen aan. De rode draad is de wens dat we een land blijven waarin we omzien naar elkaar. Hoe naoberschap versterkt kan worden in Nederland.

Vanuit de zaal vraagt Daniël het woord. Hij werkt als beveiliger bij een ziekenhuis. 'Ik maak me zorgen over de toename van verwarde mensen, mensen in psychische nood. Hoe kunnen dat veranderen?' Het verhaal raakt Segers en in zijn antwoord maakt hij de vergelijking met het Bijbelverhaal van de verloren zoon die kiest voor vrijheid maar er later spijt van heeft. 'Dat hebben we als land ook gedaan en we zien nu de gevolgen. Het dominante denken in ons land is vaak "Als jij nou maar vrijheid hebt, dan komt alles goed." En wat zie dan: dan komt niet alles goed. Juist de meest kwetsbaren hebben extra ondersteuning nodig. We moeten als samenleving om hen heen staan. In ons programma moet daar meer over terugkomen want het moet echt anders. Maar ook nu zullen we hun nood al aan de orde stellen in Den Haag.'

De verkiezingsprogrammacommissie van de ChristenUnie is aanwezig om inbreng op te halen en peilt in de zaal hoe de aanwezigen denken over de stelling: 'In de nabije toekomst zal de zorg voor ouderen meer van onszelf vragen.' Het levert in Hardenberg diverse reacties op. Sommigen zien dit echt niet zitten, maar anderen menen dat het in deze tijd bijna niet van jongeren gevraagd kan worden om te zorgen voor ouders. 'Mensen worden veel ouder en zijn dus langer "oud". Onze jeugd moet nu hun studieschuld afbetalen, werken en ook nog voor hun ouders zorgen. Dat zal veel van hen vragen,' aldus een bezoeker. In zijn verhaal benadrukt Segers om het zorgen voor ouderen niet enkel als een probleem te zien: 'Je hoeft niet alleen te zorgen voor ouderen, je kunt ook van hen ontvangen. Zij hebben levenswijsheid die ze kunnen delen. Het is toch een zegen dat mensen ouder worden'

Aan het einde van de avond wordt Segers gevraagd wat het gesprek hem heeft opgeleverd. 'Ik hoor dat men hier wil omzien naar elkaar, wil omzien naar het kwetsbare,' antwoordt hij. 'We zijn geroepen om er voor die ene te zijn. Dat neem ik mee uit Overijssel. Het noaberschap staat hier echt centraal. Die sterke gemeenschappen moeten we stimuleren ook door te investeren in deze regio. De ChristenUnie wil eraan bijdragen dat we in heel Nederland echt aandacht hebben voor elkaar.'

Wie nog inbreng wil leveren voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie kan mailen naar: vpc@christenunie.nl.

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA

ANNEPAUL ROUKEMA