Twenterand

Wie betaalt werkzaamheden aan dak Bogermanschool?

Door de redactie

De gemeente Twenterand en het bestuur van de Johannes Bogermanschool in Vriezenveen zijn het oneens over wie de kosten moet dragen van het onderhoud dan wel de renovatie van het dak van de school. De grote vraag is, is er sprake van onderhoud of renovatie? Daar hoopt de gemeente samen met de school een antwoord te vinden.

Sinds 2015 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan hun school. Daarvoor ontvangen zij geld van het rijk. De gemeente Twenterand is daarom van mening dat de school de werkzaamheden zelf moet bekostigen. Het bestuur van de Bogermanschool stelt echter dat de geplande werkzaamheden aan het dak al waren opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan van 2014 en dat het onderhoud in dit geval voor kosten komen van de gemeente, vanwege gewekte verwachtingen. Daarnaast vindt het bestuur dat hier geen sprake is van onderhoud, maar van renovatie. En in geval van renovatie dient overleg plaats te vinden met de gemeente over het (deels) vergoeden van de kosten. De gemeente vindt echter dat hier sprake is van onderhoud, niet van renovatie.

Wie voor de kosten opdraait is dus mede afhankelijk van het antwoord op de vraag waar (groot) onderhoud ophoudt en renovatie begint. Die definitie is nu nergens duidelijk vastgelegd. Er wordt wel gewerkt aan nieuwe onderwijswetten waarin waarschijnlijk wordt opgenomen dat renovatie die de levensduur van een gebouw verlengt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het is echter nog niet duidelijk wanneer die in werking zal treden. De gemeente wil daar niet op wachten en stelt voor om, samen met het bestuur van de Bogermanschool, te zoeken naar een onafhankelijke partij die advies kan uitbrengen of er sprake is van renovatie of (groot) onderhoud.