Twenterand

Twenterand wil oplossing voor wachtlijsten aanpak huiselijk geweld

Door de redactie

De gemeente Twenterand werkt lokaal en regionaal samen aan het oplossen van de wachtlijsten die er in Twente zijn voor het aanpakken en terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen die VVD Twenterand hierover stelde.

In de regio Twente is Veilig Thuis Twente (VTT) de instantie voor advies en hulp bij huiselijk geweld. Onlangs bleek uit de Raadsbrief over VTT dat er in Twente een wachtlijst is als het gaat om het aanpakken en terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de rapportage blijkt dat er in heel Twente 400 meldingen nog wachten op behandeling. Van die meldingen hebben er 37 betrekking op de gemeente Twenterand.

Wel wordt bij acute ernstige gevallen direct ingegrepen. "Alle meldingen worden bij binnenkomst gescreend op urgentie door VTT. Daarnaast wordt de wachtlijst wekelijks opnieuw gescreend op urgentie. Meldingen met spoed en urgentie worden diezelfde week verdeeld door VTT. Om een voorbeeld te schetsen: meer kwetsbare mensen zijn kinderen en ouderen. Deze worden sneller als urgent beoordeeld", aldus B&W van Twenterand. Om de wachtlijsten weg te werken is er bij VTT een apart wachtlijstteam actief. Daarnaast werken de lokale instanties tijdelijk intensiever samen met VTT.