Twenterand

Twenterand wijst handhavingsverzoek puinbreken af

Door de redactie

De gemeente Twenterand heeft het door brancheorganisatie BRBS Recycling ingediende verzoek tot handhaving, inzake het ongeoorloofd gebruik van een mobiele puinbreker door een bedrijf in Den Ham, afgewezen. De gemeente heeft geen overtreding vastgesteld.

Het zonder vergunning in bedrijf hebben van een mobiele puinbreker door Handelsonderneming Dekker in Den Ham houdt de gemoederen in Twenterand al geruime tijd bezig. Het familiebedrijf aan de Achteres wil graag zes keer per jaar kunnen werken met een mobiele puinbreker, maar binnen het geldende bestemmingsplan is dat niet mogelijk. Dat plan werd in 2018 unaniem aangenomen, maar vorig jaar pleitten oppositiepartijen PVV, SGP, CDA en VVD ervoor om, in afwijking van het bestemmingsplan, het puinbreken toch toe te staan. Coalitiepartijen CU en GBT en eenmansfractie PvdA-GroenLinks gingen daar niet in mee. Daarbij wezen ze er onder meer op dat Dekker in 2018 een zienswijze had kunnen indienen op het nieuwe bestemmingsplan, maar daarvan geen gebruik heeft gemaakt.

Brancheorganisatie

Door berichtgeving in de media kreeg de kwestie bekendheid binnen de recyclingbranche. Volgens Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS Recycling), die onder meer de belangen behartigt van puinbrekers, begaat Dekker meerdere overtredingen van het Besluit mobiel breken en de Omgevingswet. BRBS vindt dat de gemeente Twenterand deze praktijken moet aanpakken omdat anders bedrijven die wel een vergunning hebben en de regels in acht nemen worden benadeeld. Daarom diende BRBS in januari een handhavingsverzoek in.

Controles

Naar aanleiding van het handhavingsverzoek zijn er zeker twintig onaangekondigde controles uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Twenterand en de Omgevingsdienst Twente. Tijdens die controles zijn geen overtredingen waargenomen, waardoor de gemeente niet de bevoegdheid heeft om handhavend op te treden.