Twenterand

Kernbudget voor omwonenden Engbertsdijksvenen

Door de redactie

De gemeente Twenterand kent een kernbudget van 500 euro toe aan de bewonerscommissie Engbertsdijksvenen voor het oprichten van een stichting die de belangen behartigt van de bewoners rondom het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen.

Om de levende hoogveenkern in de Engbertsdijksvenen te behouden en de aangroei van nieuw hoogveen te stimuleren, gaan Staatsbosbeheer en de provincie het waterpeil in het gebied verhogen. Deze vernatting heeft ook gevolgen voor de mensen die in of rond het natuurgebied wonen. Nu de planfase bijna voorbij is komt de uitvoeringsfase naderbij. Het volgen van en het communiceren over het verloop is hierin van groot belang voor de omwonenden. Die willen daarom een stichting in het leven roepen die dit gaat doen. Voor de oprichtingskosten wordt een kernbudget gevraagd van 500 euro.

De bewoners willen de stichting zo snel mogelijk oprichten. Een dergelijke stichting geniet grote steun onder de bewoners van het gebied en draagt bij aan een veilig en prettig samenleven in het gebied. Verschillende plaatselijk belangen en dorpsraden ondersteunen het initiatief. Het voordeel van een stichting boven een PB of dorpsraad is dat een stichting een rechtspersoon is en dus eventueel bezwaar kan maken tegen bepaalde besluiten.

Grote impact

Het college van B&W vindt dat het oprichten van een stichting op zich niet het soort initiatief is waarvoor de regeling kernbudgetten bedoeld is. Maar omdat de impact van de vernatting van Engbertsdijksvenen voor de omwonenden groot is, vindt het college dat een kernbudget hier wel op zijn plaats is.