Twenterand

Ruimere regels voor 'parels' Oosterweilanden

Door de redactie

De gemeente Twenterand wil ondernemers meer vrijheid geven bij het ontwerpen en bouwen van bedrijfspanden op de zichtlocaties van het industrieterrein Oosterweilanden. Bijvoorbeeld door grotere bouwhoogte, een groter bouwvlak en afwijkende dakconstructie mogelijk te maken. Om te zorgen dat voor deze zichtlocaties wel gelijke regels gelden, werkt de gemeente aan een gedragslijn.

Aan de oostelijke rand van Vriezenveen, langs de N36, ontwikkelt de gemeente Twenterand het industrieterrein Oosterweilanden. Het terrein van circa elf hectare kent vijf zichtlocaties nabij de N36, de zogenaamde 'parels'. Potentiële kopers van deze parels hebben echter aangegeven dat de huidige regelgeving naar hun mening te veel belemmeringen en knelpunten bevat. Zij vinden het bouwvlak erg klein en willen meer vrijheden bij het ontwerpen van het bedrijfspand. De gemeente Twenterand wil deze ondernemers graag faciliteren door ruimere afwijkingsmogelijkheden van het bestaande beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan te creëren.

Door 'vanuit de geest' van de Omgevingswet te werken, heeft de gemeente een gedragslijn kruimelafwijkingen voor de 'parels' van de Oosterweilanden opgesteld. Daarmee wordt potentiële kopers meer vrijheid geboden bij de bouw van hun bedrijfspand. Dat mag bijvoorbeeld een grotere hoogte en/of een groter bouwvlak krijgen dan in het bestaande beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan is vastgelegd. Ook afwijkende dakconstructies worden mogelijk. Door het opstellen van de gedragslijn gelden wel voor alle vijf zichtlocaties dezelfde regels; zo wil de gemeente toch uniformiteit voor de vijf 'parels' waarborgen.

De gedragslijn geldt alleen voor de vijf zichtlocaties, voor alle andere locaties op Oosterweilanden blijven de voorwaarden in het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan bindend. De gedragslijn zal van kracht zijn, zodra het college van B&W deze vaststelt.