Hardenberg

Woonzorgvoorziening in voormalige boerderij Holthone

Door de redactie

In een voormalige boerderij aan de Holthonerweg in Holthone mag een woonzorgvoorziening worden gerealiseerd. De gemeente Hardenberg is bereid mee te werken aan de benodigde bestemmingsplanwijziging.

Het is de bedoeling om aan de Holthonerweg 7, op Landgoed De Groote Scheere, een woonzorgvoorziening te realiseren in de bestaande bebouwing. De boerderij moet onderdak gaan bieden aan een bedrijfsruimte, vier zorgappartementen en een groepsruimte. In de schuur naast de boerderij moeten acht zorgappartementen komen. Kern van het plan is dat doelgroepen, zoals ouderen en jongeren met een zorgvraag, niet gescheiden worden maar juist samen leven in een huiselijke en vertrouwde sfeer in een kleinschalige woonomgeving.

Voor de plannen is alleen inpandige verbouwing nodig, er hoeft geen nieuwbouw plaats te vinden. Het karakter van het pand wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Door het plan blijft een karakteristiek erf voor De Groote Scheere behouden en dankzij de nieuwe functie wordt de sociale dynamiek op het landgoed versterkt.